Puszczę Białowieską czeka degradacja

Międzynarodowy Instytut Nauk Humanistycznych i Przyrodniczych apeluje o rozpoczęcie dialogu na temat sytuacji w Puszczy Białowieskiej. Naukowcy alarmują, że brak działań naprawczych na terenie Puszczy może doprowadzić do jej degradacji oraz zniszczenia cennych gatunków chronionych prawem Unii Europejskiej.

Instytut zaprasza do merytorycznej debaty przedstawicieli świata nauki i polityki z całego świata. Czas najwyższy rozpocząć dialog gdyż naruszono honor i dobre imię Polski – podkreśla prof. Jan Szyszko.

– Doprowadzono do tego rodzaju sytuacji, że cały świat został poinformowany, że Polacy jako wandale wycinają ostatnią pierwotną puszczę Europy. Sprawa wygląda zupełnie inaczej – mówi były minister środowiska.

Puszcza Białowieska nie jest lasem pierwotnym. Przez wieki kształtowali ją ludzie. Dlatego błędem było wpisanie jej na listę światowego dziedzictwa przyrodniczego, pomijając wkład lokalnej ludności w jej kształtowanie.

– W kwestii Puszczy Białowieskiej bezwzględne, nietykalne prawo do użytkowania Puszczy, do kształtowania i gospodarowania w Puszczy ma ta cząstka narodu, która tam żyje – podkreśla ks. prof. Tadeusz Guz z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

W 2016 roku Polska rozpoczęła proces naprawczy w puszczy, który miał doprowadzić do wyeliminowania kornika drukarza. Po naciskach z zagranicy, wszelkie prace zostały zawieszone.

– Aktualnie sprawujący urząd ministra środowiska pan Henryk Kowalczyk nie podejmuje żadnych decyzji, jeśli chodzi o Puszczę Białowieską. Brak decyzji jest gorszy od jakiejkolwiek decyzji – zaznacza Mieczysław Gmiter ze Społecznego Ruchu Obrony Puszczy Białowieskiej.

Kornik drukarz kontynuuje dzieło niszczenia Puszczy. W ubiegłym roku zamarło 320 tysięcy metrów sześciennych drzew. To prowadzi to zaniku setek hektarów siedlisk i występujących w nich gatunków chronionych prawem Unii Europejskiej. Dlatego mieszkańcy puszczy złożyli zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienie przestępstwa przez obecnego ministra środowiska oraz unijnego komisarza  ds. Środowiska, Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa.

– Polegającym na świadomym tolerowaniu celowego niszczenia integralności obszaru Natura 2000 – dodaje Mieczysław Gmiter.

Celem dialogu zaproponowanego przez Międzynarodowy Instytut Nauk Humanistycznych i Przyrodniczych jest merytoryczne spojrzenie na sytuację w puszczy białowieskiej.

– Na bazie materiałów, któreśmy zebrali, na bazie wielkiej inwentaryzacji chcemy pokazać całemu światu, w jaki sposób można działać z perfidią i obrażać Polaków wbrew prawdzie, nauce, etyce i temu ma służyć dialog – mówi prof. Jan Szyszko.

Dialog, przedstawicieli nauk humanistycznych i przyrodniczych.

– Wszystkie nauki tworzą integralny, całościowy obraz rzeczywistości i nauka jako nauka dopomaga racjonalnie, suwerennie i bez jakichkolwiek domieszek ideologicznych rozeznawać prawdę w tej sytuacji historii świata, ludzkości, Polski, w której znajduje się nasze pokolenie – wskazuje ks. prof. Tadeusz Guz.

W dialogu będą też uczestniczyć mieszkańcy Puszczy Białowieskiej.

TV Trwam News/RIRM

drukuj