fot. E. Sądej/Nasz Dziennik

Prof. Jan Szyszko: Działamy w obronie Puszczy Białowieskiej

Prowadzimy działania ochronne na terenie Puszczy Białowieskiej, z uwzględnieniem trzech nadleśnictw gospodarczych, gdzie decyzjami polityczno-gospodarczymi ostatnich lat doprowadzono do katastrofalnej sytuacji, a mianowicie giną tam siedliska priorytetowe z punktu widzenia Unii Europejskiej – powiedział minister środowiska, prof. Jan Szyszko. W ten sposób odniósł się do działań, które zostały podjęte w Puszczy Białowieskiej w celu zahamowania destrukcji siedlisk „NATURA 2000”. Na początku czerwca, na zaproszenie ministra środowiska, do Polski przybędą unijni eksperci.

Prof. Jan Szyszko w audycji „Aktualności dnia” na antenie Radia Maryja zwrócił uwagę, że w Unii Europejskiej panuje przekonanie, że Puszcza Białowieska to obszar bez ingerencji człowieka, który obecne polskie władze chcą zniszczyć. Tymczasem – jak zaznaczył minister środowiska – w Puszczy znajdują się rejony, gdzie prowadzi się działalność gospodarczą.

W tym układzie unijnym sytuacja generalnie pokazywana jest tak, że Puszcza Białowieska to nietknięty ręką człowieka obiekt, który Polacy chcą niszczyć i chcą go wycinać. Puszcza Białowieska to z jednej strony Park Narodowy, ponad 10 tys. ha, a z drugiej strony trzy nadleśnictwa gospodarcze(…), gdzie prowadzi się normalne działania w ramach działalności gospodarczej. Te lasy były użytkowane przez człowieka, zresztą podobnie jak Białowieski Park Narodowy – podkreślił prof. Jan Szyszko.

Minister środowiska, odnosząc się do kwestii wycinania obumarłego drzewostanu, zaznaczył również, że oprócz wycinki prowadzi się innego rodzaju działania.

Prowadzone są również inne działania, m.in. takie, jak sadzenie nowych drzew, tych, które są charakterystyczne dla poszczególnych siedlisk, na tych terenach, na których nastąpiło zamarcie drzewostanu i zanik siedlisk priorytetowych – powiedział prof. Jan Szyszko.

Prof. Szyszko opisał, w jaki sposób zostały podzielone nadleśnictwa wchodzące w skład Puszczy Białowieskiej (Białowieża, Browsk i Hajnówka) oraz jakie działania zostaną podjęte w każdym z tych rejonów.

Teren trzech nadleśnictw podzieliliśmy na dwie części. Jedna trzecia Puszczy Białowieskiej to tzw. tereny preferencyjne, gdzie nie będziemy prowadzili w najbliższym czasie najmniejszych działań związanych z jakąkolwiek ingerencją człowieka w stosunku do tych zasobów przyrodniczych. Z kolei dwie trzecie powierzchni jest w tej chwili poddane, zgodnie z prawem, realizacji zadań ochronnych, gdzie zadania ochronne to nie tylko usuwanie tych drzew, które zamierają i są rozsadnikiem chorób, ale również zadania ochronne to sadzenie drzew i takie działanie rozpoczęło się wiosną tego roku – podkreślił prof. Jan Szyszko.

Minister środowiska wyraził również wdzięczność wobec postawy Lasów Państwowych, które wprowadziły na całym rejonie Puszczy Białowieskiej monitoring występujących gatunków oraz środowisk.

Chciałem serdecznie podziękować Lasom Państwowym, szczególnie dyrektorowi Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, panu Konradowi Tomaszewskiemu, za to, że Lasy Państwowe, po raz pierwszy i to jest chyba również rekord w Unii Europejskiej, cały rejon Puszczy Białowieskiej, a więc Park Narodowy, jak też te trzy nadleśnictwa, objęły całkowitym monitoringiem z punktu widzenia występujących gatunków i z punktu widzenia występujących środowisk – powiedział prof. Jan Szyszko.

W końcowej części wypowiedzi minister środowiska zwrócił uwagę, że Polska jest wyjątkowym krajem w skali światowej, biorąc pod uwagę troskę o dziko występujących gatunki.

Polska to unikat w skali światowej pod tym względem, że jesteśmy w tym miejscu Europy. Użytkowaliśmy te zasoby przyrodnicze i nie straciliśmy ani jednego z występujących dziko żyjących gatunków. Potrafiliśmy więc użytkować nasze gleby rolne poprzez tradycyjne polskie rolnictwo i tworzyliśmy wspaniałe, nieliberalne leśnictwo. To owocuje tymi występującymi siedliskami i gatunkami. To jest wzór dla całego świata. Jesteśmy liderem i to trzeba pokazać – wskazywał prof. Jan Szyszko.

Całość audycji „Aktualności dnia” z udziałem prof. Jana Szyszko dostępna jest [tutaj

RIRM

drukuj