fot. twitter.com/MinSrodowiska

Min. Środowiska: do 19 sierpnia nabór do Młodzieżowej Rady Ekologicznej przy Ministrze Środowiska

Do środy 19 sierpnia trwa nabór do Młodzieżowej Rady Ekologicznej przy Ministrze Środowiska – przypomniał resort. Oprócz głosu doradczego, Rada będzie mogła przyznawać granty na proekologiczne inicjatywy dzieci i młodzieży.

W skład rady wejdą 32 osoby w wieku od 13 do 21 lat pochodzące z całej Polski. Nabór rozpoczął się 1 czerwca (mre.srodowisko.gov.pl) i potrwa do 19 sierpnia. Ministerstwo poinformowało, że pierwsze posiedzenie rady planowane jest na wrzesień; spotkania planowane są przynajmniej raz na kwartał.

„Głos młodego pokolenia jest pełny bezinteresownej wrażliwości i troski o przyszłość, zwłaszcza jeśli chodzi o nasze dziedzictwo narodowe, jakim jest środowisko naturalne. Warto korzystać z tej pozytywnej energii podczas poszukiwania proekologicznych rozwiązań przyszłości. Młodzieżowa Rada Ekologiczna będzie propagować polską myśl ekologiczną i rozwój nauki” – wyjaśnił minister środowiska Michał Woś, cytowany w komunikacie.

Ministerstwo przypomniało, że rada nie tylko będzie głosem doradczym dla ministra. Dysponować ma też budżetem ze środków Lasów Państwowych i będzie mogła przyznawać granty na proekologiczne działania dzieci i młodzieży.

Do kompetencji rady będzie należało wyrażanie opinii w zakresie spraw objętych działami administracji rządowej dotyczącej środowiska, a w szczególności przedstawianie opinii na temat planowanych zmian polityki, strategii i zmian legislacyjnych, w tym propozycji rozwiązań.

Parterami merytorycznymi projektu są: Lasy Państwowe, parki narodowe oraz Państwowy Instytut Geologiczny. Projekt objął swoim patronatem Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak.

PAP

drukuj