P. Mucha: jesteśmy otwarci na dialog w sprawie Puszczy Białowieskiej

Ministerstwo Środowiska jest otwarte na dialog, więc inicjatywa wicepremiera Jarosława Gowina nas cieszy – tak rzecznik ministra środowiska Paweł Mucha skomentował PAP propozycję ministra nauki i szkolnictwa wyższego Gowina, by zorganizować debatę naukowców w sprawie Puszczy Białowieskiej.

Dialog zawsze jest dobry, ważne, by był oparty o konkretne dane  np. o konkretne informacje o inwentaryzacji, która została przeprowadzona przez 200 specjalistów wysokiej klasy w Puszczy Białowieskiej  – powiedział Mucha.

Możemy rozmawiać, bo nauka o przyrodzie, to jest nauka o twardych danych, nie o tym, co się wydaje – dodał.

Stąd, jak zaznaczył, propozycja Jarosława Gowina cieszy resort środowiska.

Minister środowiska Jan Szyszko i ministerstwo jest otwarte na dialog, wzięliśmy np. pod uwagę postulaty głoszone przez aktywistów i wyznaczyliśmy na terenie Puszczy Białowieskiej jedną trzecią terenu, czyli ok. 17 tys. hektarów, które zgodnie z postulatami aktywistów nie będą poddawane żadnym zabiegom ze strony człowieka – przypomniał.

Dodał, że będzie to obszar, na którym „nie będą prowadzone żadne czynności”. Rzecznik zaznaczył, że MŚ przeprowadza ten eksperyment, choć jednocześnie zachęca, by różne organizacje i osoby publiczne zadeklarowały się, po której stronie sporu o Puszczę Białowieską się opowiadają.

Wicepremier i minister nauki Jarosław Gowin powiedział we wtorek, że będzie rozmawiał z ministrem środowiska o propozycji zorganizowania naukowej dyskusji ws. Puszczy Białowieskiej.

O pomoc w zorganizowaniu płaszczyzny naukowej dyskusji niezależnych ekspertów ws. Puszczy Białowieskiej zaapelowali w poniedziałek w liście otwartym do Gowina przedstawiciele Komitetu Biologii Środowiskowej i Ewolucyjnej PAN. Wyrazili przy tym zaniepokojenie brakiem merytorycznego, naukowego dyskursu na temat skutecznej ochrony Puszczy Białowieskiej.

List otwarty do ministra Jana Szyszki w sprawie Puszczy wystosowała też grupa 46 profesorów nauk przyrodniczych i leśnictwa. Stwierdzili oni, że w spór o Puszczę Białowieską zaangażowano grupy nacisku, polityków, artystów i celebrytów mało zorientowanych w problematyce ochrony Puszczy, a „przeciwstawne opinie merytoryczne oraz formalno-prawne w sprawie Puszczy Białowieskiej wykorzystywane są dziś, wbrew interesom ochrony przyrody Puszczy i jej mieszkańców, do eskalowania sporu ideologicznego i walki politycznej”.

PAP/RIRM

drukuj