Apel o współpracę organizacji ekologicznych ws. Puszczy Białowieskiej

Zależy nam na ratowaniu Puszczy Białowieskiej. Puszcza, wbrew twierdzeniom części środowisk ekologicznych, sama się nie obroni – mówi rzecznik resortu środowiska Paweł Mucha. Ministerstwo Środowiska zachęca do współpracy wszystkie organizacje ekologiczne.

Paweł Mucha przypomina, że mimo zaproszenia, które zostało wystosowane do przedstawicieli organizacji ekologicznych do wzięcia udziału w panelu dyskusyjnym z udziałem lokalnej społeczności, ekspertów i europarlamentarzystów nikt z Greenpeace ani WWF nie wziął w niej udziału.

Podkreśla natomiast, że resort środowiska jest otwarty na dyskusję ws. Puszczy i bierze pod uwagę stanowisko organizacji ekologicznych.

– Dlatego ponawiam zaproszenie do współpracy. Zapraszam ekologów do monitorowania Puszczy Białowieskiej. Zwłaszcza jednej trzeciej jej części, którą wydzieliliśmy i pozostawimy bez zupełnej ingerencji człowieka, tak jak postulowały organizacje ekologiczne – zaznacza rzecznik ministerstwa Paweł Mucha.

Na pozostałej części Puszczy mają być prowadzone nowe nasadzenia drzew i cięcia sanitarne. Zdaniem Ministerstwa Środowiska, monitoring tych terenów da odpowiedź, która metoda ochrony – czynna czy bierna – jest skuteczną ochroną Puszczy Białowieskiej.

Jak dodaje rzecznik resortu, w niedługim czasie na forum Unii Europejskiej MŚ przedstawi propozycję pomocy Polski w odtwarzaniu cennych gatunków, np. żubra, czy siedlisk cennych dla Wspólnoty na terenie państw UE.

– Będziemy gotowi także do pomocy finansowej w tym zakresie – oznajmia Paweł Mucha.

Pomoc ministerstwa ma być skierowana do tych państw Unii, gdzie przez np. intensywny rozwój infrastruktury zniknęły występujące tam gatunki zwierząt czy siedlisk.

– Polska jest krajem o wyjątkowej bioróżnorodności. Część państw wspólnoty m.in. przez intensywną chemizację rolnictwa, czy rozwój infrastruktury utraciła gatunki zwierząt, które wcześniej tam występowały. Jesteśmy gotowi takim państwom pomóc w odtwarzaniu, reintroduckji gatunków, chociażby żubra, który występuje w Puszczy Białowieskiej. Deklarujemy też wsparcie finansowe w takich przedsięwzięciach – wskazuje Paweł Mucha.

– Do współpracy zapraszamy też organizacje ekologiczne. Myślę, że skoro ekolodzy tak aktywnie działają na rzecz ochrony środowiska, to będą również zainteresowani pomocą w odtwarzaniu w innych państwach Unii Europejskiej gatunków, które występują np. w Puszczy Białowieskiej. Liczymy na taką współpracę, że wspomogą nas swoim doświadczeniem i organizacją – podkreślił rzecznik Ministerstwa Środowiska.

RIRM

drukuj