By Stormbringer76 - Praca własna, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7202830

E. Siarka: Plan dla Puszczy Białowieskiej przygotuje zewnętrzna firma, umowa jeszcze w lipcu

Kompleksowy, zintegrowany plan zarządzania Puszczą Białowieską przygotuje zewnętrzna firma. Umowa z nią ma być podpisana jeszcze w lipcu – poinformował we wtorek wieczorem podczas obrad sejmowej komisji ochrony środowiska, wiceminister klimatu i środowiska Edward Siarka.

Komisja wysłuchała informacji ministra ws. podpisanych w marcu 2021 r. aneksów do Planu Urządzania Lasu na lata 2012-2021 dla nadleśnictw Białowieża i Browsk w Puszczy Białowieskiej i braku dotąd takiego aneksu dla trzeciego nadleśnictwa – Hajnówka. Dokumenty obowiązują do końca 2021 roku i wygasną. Siarka mówił też o pracy zespołu ministra klimatu do spraw Puszczy Białowieskiej.

Siarka przypomniał, że do przygotowania kompleksowego planu ds. zarządzania puszczą Polska zobowiązała się po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 2018 r. ws. puszczy. Nad planem pracuje specjalny zespół ds. Puszczy Białowieskiej powołany przez ministra klimatu i środowiska, Michała Kurtykę. Zespół działa od kwietnia, zajmuje się harmonogramem prac – mówił wiceminister.

„Będzie wyłaniana firma zewnętrzna, która opracuje całościowy plan. Proszę pamiętać, że mamy zobowiązanie, że do końca 2021 r. ten plan powinien być opracowany” – mówił wiceminister Edward Siarka.

Dodał, że terminu nie uda się dochować.

„Wiadomo, że w tym czasie nie jesteśmy w stanie całościowo opracować planu. Wynika to chociażby z harmonogramu prac, które muszą być przeprowadzone. W tym samym czasie prowadzone są prace związane z Planami Urządzania Lasu, które są opracowywane. Oczywiście jest duże wyzwanie związane z opracowaniem Planów Zadań Ochronnych dla terenu nadleśnictw Puszczy Białowieskiej. Założenie mamy takie – kosztowne i czasochłonne – żeby dokument mógł powstać w przyszłym roku” – poinformował Siarka.

Wiceminister zaznaczył, że dokument musi być także uzgodniony ze stroną białoruską, bo dotyczy obszaru całej puszczy.

Siarka wyraził nadzieję, że umowa z podmiotem, który przygotuje dokument, będzie podpisana pod koniec lipca.

„Mam nadzieję, że już pod koniec lipca będzie ostatecznie podpisana umowa, która zapoczątkuje opracowanie całościowego planu dla puszczy. Czekaja na to region, Polska, no i oczywiście czekają na to instytucje, które są tym zainteresowane” – mówił wiceminister.

Zaznaczył przy tym, że dokument będzie miejscem do wymiany poglądów, dyskusji wielu środowisk o często skrajnych stanowiskach. Dodał, że chciałby, aby prace nad planem ruszyły latem, był przedstawiony ich harmonogram.

Siarka mówił, że prace będą trudne także dlatego, że „nie zawsze są zbieżne” oczekiwania Komisji Europejskiej i UNESCO w tej sprawie.

„Musimy wszystkie sprawy pogodzić tak, aby powstał jednolity dokument, który pozwoli tym obiektem zarządzać” – podkreślił wiceminister.

W marcu 2021 r. Edward Siarka, wypełniając zobowiązania Polski po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, podpisał aneksy dla PUL 2012-2021 dla nadleśnictw Białowieża i Browsk, by wyeliminować z obrotu prawnego aneksy z 2016 r. które – jak mówił we wtorek wiceminister – „miały pomóc w likwidacji zagrożenia związanego z wielkopowierzchniowym zamieraniem drzewostanów w puszczy na terenie tych trzech nadleśnictw”, a które TSUE zakwestionował wyrokiem w 2018 roku. Edward Siarka powtórzył, że nie podpisał nowego aneksu dla nadleśnictwa Hajnówka z powodu wątpliwości zgłoszonych przez KE. Zapewniał, że aneksy mówią tylko i wyłącznie o usuwaniu drzew stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa i „zabiegach pielęgnacyjnych”.

„Tam nie ma właściwie w tej chwili innych prac, jeżeli chodzi o usuwanie de facto zamarłych drzewostanów” – dodał wiceszef resortu klimatu i środowiska.

Edward Siarka wyjaśnił, że główną przeszkodą tego, że nie ma aneksu dla nadleśnictwa Hajnówka jest sprawa zamarłych drzewostanów na terenie jednostki wojskowej, stanowiących zagrożenie pożarowe, a to będzie wymagało zmiany Planu Zadań Ochronnych i jego zgodności z PUL.

„Natomiast to, co jest na dziś przewidziane w aneksach do PUL (Białowieża i Browsk) części z tych zadań nie uda się (…) fizycznie zrealizować, nawet jakbyśmy bardzo chcieli” – mówił Siarka.

Poinformował, że na terenie nadleśnictwa Białowieża zostały łącznie z całego obowiązującego PUL do pozyskania 4 tys. 320 metrów sześciennych drewna, w nadleśnictwie Browsk 68 tysięcy.

„Nie jest to gigantyczna ilość, ale tyle zostało. Większość jest poza obszarem puszczy” – mówił wiceminister.

Trwają prace nad nowymi PUL dla puszczańskich nadleśnictw.

„Jest teraz kwestia, jak rzeczywiście w całości, w zintegrowanym planie te wszystkie kwestie powinny być – a muszą być – zgrane, zwłaszcza jeśli idzie o Plan Zadań Ochronnych na tym terenie” – mówił Edward Siarka.

Wiceminister powiedział, że gdy będzie podpisana umowa z firmą, która wykona kompleksowy plan dla puszczy, cały proces uzgadniania dokumentu będzie przedstawiony sejmowej komisji środowiska.

„Myślę, że to jest kwestia do miesiąca” – podsumował Siarka.

PAP

drukuj