Wpisy

W RCL pojawił się projekt ustawy ws. zaostrzenia kar za przestępstwa przeciwko środowisku

Wprowadzenie obowiązkowej nawiązki w wysokości od 10 tys. zł do 10 mln zł w przypadku skazania sprawcy za przestępstwo przeciwko środowisku – to jedno z założeń noweli przygotowanej przez resort klimatu i środowiska wraz z Głównym Inspektoratem Ochrony Środowiska. Projekt opublikowano na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Min. M. Kurtyka: Zasoby wodne w Polsce są niewystarczające, a konsekwencje tego zajwiska są odczuwalne nie tylko przez wiele gałęzi gospodarki, ale także przez środowisko naturalne

Zasoby wodne w Polsce są niewystarczające, a konsekwencje tego zajwiska są odczuwalne nie tylko przez wiele gałęzi gospodarki, ale także przez środowisko naturalne – powiedział minister klimatu Michał Kurtyka. Resort zorganizował dziś debatę poświęconą przeciwdziałaniu suszy. W ramach dyskusji rozmawiano także m. in. o przeciwdziałaniu suszy w ramach Nowego Zielonego Ładu UE.

IX Hubertus Węgrowski

Dobiegł końca dziewiąty Hubertus Węgrowski. W dwudniowych uroczystościach udział wzięli leśnicy, myśliwi, rolnicy oraz pszczelarze. Wydarzenie zorganizował Polski Związek Łowiecki oraz Lasy Państwowe. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął minister środowiska prof. Jan Szyszko.

IX Hubertus Węgrowski

Trwa dziewiąty Hubertus Węgrowski. W dwudniowych uroczystościach biorą udział leśnicy, myśliwi, rolnicy oraz pszczelarze. Wydarzenie organizują Polski Związek Łowiecki oraz Lasy Państwowe, patronat honorowy objął minister środowiska, prof. Jan Szyszko.