KE wszczęła procedurę wobec Polski ws. przepisów o ochronie lasów

Komisja Europejska uruchomiła wobec Polski procedurę o naruszenie prawa UE w związku przepisami w sprawie ochrony lasów. Bruksela wskazała m.in., że plany związane z gospodarką leśną, np. pozyskiwanie drewna na obszarach chronionych, muszą być poddane ocenie ich skutków, a tak nie jest.

KE przypomniała, że na podstawie dyrektyw ptasiej i siedliskowej ustanowiono w całej Unii sieć obszarów „Natura 2000” chronionych przed potencjalnie szkodliwymi zmianami. Zagroziła przy tym, że jeśli nie otrzyma od Warszawy satysfakcjonującej odpowiedzi, przejdzie do kolejnego etapu procedury o naruszenie prawa UE.

B. minister środowiska prof. Jan Szyszko wskazuje, że Komisja Europejska nie lubi polskiego leśnictwa i stosuje własne interpretacje dot. programu „Natura 2000”.

– I z tego też powodu najwyższy czas, aby uwzględnić ten wniosek, który został sformułowany podczas konferencji w Tucznie z lipca tego roku, aby uruchomić specjalną komisję sejmową do zbadania całego procesu degradacji siedlisk na terenie Puszczy Białowieskiej. Jest ona obszarem „Natura 2000” i KE przyczyniła się wyraźnie do tego, że zginęło tam ponad 3 tys. ha siedlisk ważnych z punktu widzenia „Natury 2000”. Tym Komisja się nie interesuje. Natomiast interesuje się w ogóle leśnictwem w Polsce – mówi prof. Jan Szyszko.

To już kolejna sytuacja, gdy KE wyraża wątpliwości wobec Polski w kontekście prowadzonej przez nią gospodarki leśnej. W kwietniu Trybunał Sprawiedliwości UE w Luksemburgu orzekł, że decyzje polskich władz w sprawie zwiększonej wycinki w Puszczy Białowieskiej naruszają prawo unijne.

 

 

RIRM

drukuj