Hajnówka. Ekologiczne Forum Młodzieży: „Czyńcie sobie ziemię poddaną – ekologia darem Bożym”

Ponad 700 osób z całej Polski wzięło udział w Ekologicznym Forum Młodzieży w podlaskiej Hajnówce. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli m.in. minister środowiska oraz ks. bp Tadeusz Lityński, biskup zielonogórsko – gorzowski.

Spotkanie przebiegało pod hasłem: „Czyńcie sobie ziemię poddaną – ekologia darem Bożym”.

– To hasło jest tak mocno wpojone w polskie dziedzictwo przyrodnicze. Użytkujemy te zasoby przyrodnicze, one mają nam służyć, ale również te zasoby przyrodnicze muszą trwać. O to trwanie tutaj walczymy, i o to trwanie chcemy walczyć w układzie europejskim i świata – mówił otwierając forum minister środowiska prof. Jan Szyszko.

Młodzież miała dziś okazję zobaczyć na własne oczy jak wygląda sytuacja w Puszczy Białowieskiej niszczonej przez kornika drukarza. Jest to efekt błędnych decyzji, które wyeliminowały działalność człowieka w tym kompleksie przyrodniczym. Młodym towarzyszyli eksperci i naukowcy, którzy wykonali inwentaryzację zasobów przyrodniczych białowieskiej puszczy.

– Dzięki temu, że od wielu lat przez polskie dziedzictwo przyrodnicze, kulturowe, dzięki miejscowej ludności, miejscowym leśnikom, dzięki uczonym tak kreowano tę puszczę, Białowieża była obiektem zachwytu – prof. Jan Szyszko, minister środowiska.

Forum zakończyła dyskusja i przygotowanie wniosków na temat sytuacji w Puszczy. Uczestnicy spotkania chcą się nimi podzielić z kolegami z Polski i zagranicy, aby prostować wszystkie powielane kłamstwa dotyczące Puszczy Białowieskiej i procesu jej ratowania.

 

TV Trwam News/RIRM

drukuj