fot. PAP/Tytus Żmijewski

Prof. P. Gliński podczas otwarcia Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II w Toruniu: Każda mądra wspólnota narodowa, aby trwać i móc się rozwijać, dba o siłę swojej tożsamości i kultury

Każda mądra wspólnota narodowa, aby trwać i móc się rozwijać, dba o siłę swojej tożsamości i kultury. Wie, że w ostatecznym rozrachunku jej potencjał rozwojowy, zdolność do zaspokajania potrzeb jej członków i stawiania czoła zagrożeniom i wyzwaniom współczesności, zależy od jej mocy duchowej i kulturowej, w tym także poziomu spójności i zintegrowania wspólnoty (…). Muzeum „Pamięć i Tożsamość” imienia świętego Jana Pawła II to miejsce wyjątkowe, którego głównym celem jest przedstawienie losów państwa polskiego od jego chrześcijańskich początków po współczesność widzianych poprzez pryzmat aksjologii św. Jana Pawła II, największego Polaka w dziejach – mówił prof. Piotr Gliński, minister kultury, podczas uroczystości otwarcia Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II w Toruniu.

Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II w Toruniu zostało dziś uroczyście otwarte. Wydarzenie poprzedziła Msza św. w Sanktuarium pw. Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II.

W uroczystościach wziął udział prof. Piotr Gliński, minister kultury i dziedzictwa narodowego.

– Każda mądra wspólnota narodowa, aby trwać i móc się rozwijać, dba o siłę swojej tożsamości i kultury. Wie, że w ostatecznym rozrachunku jej potencjał rozwojowy, zdolność do zaspokajania potrzeb jej członków i stawiania czoła zagrożeniom i wyzwaniom współczesności, zależy od jej mocy duchowej i kulturowej, w tym także poziomu spójności i zintegrowania wspólnoty. Moc tożsamościowo-kulturowa i spójność postaw prowspólnotowych w znacznej mierze, choć nie wyłącznie, kształtują się poprzez dbałość o pamięć, o świadomość losów własnego narodu, jego chwały i porażek, dbałość o świadomość dziejowego doświadczenia budującego i łączącego wspólnotę. Mądry naród ową dbałość o siły kulturowe realizuje poprzez świadomą politykę historyczną, edukacyjną i wizerunkową, budując przede wszystkim odpowiednie instytucje kultury i pamięci, których zadaniem jest podtrzymywanie i kształtowanie wartości prowspólnotowych – wskazał szef resortu kultury i dziedzictwa narodowego.

Minister zwrócił uwagę, że Polska – także po 1989 roku – nie dbała dostatecznie o swoje dziedzictwo kulturowe i historyczne.

– Przełomem była polityka historyczna prezydenta Lecha Kaczyńskiego jako prezydenta Warszawy i otwarcie w 2004 roku Muzeum Pamięci Powstania Warszawskiego. Polityka ta została jednak zarzucona przez kolejny rząd, między innymi do dzisiaj nie rozbudowano Muzeum Powstania Warszawskiego. Owa polityka świadomego kształtowania instytucji pamięci została podjęta na nowo od końca 2015 roku. Przez ostatnie osiem lat udało nam się podjąć ponad 300 projektów inwestycyjnych w obszarze polityki pamięci w całej Polsce. Powstały: Muzeum Historii Polski, nowy gmach Muzeum Wojska Polskiego, Muzeum Piłsudskiego w Sulejówku, muzea kresów, sybiru, żołnierzy wyklętych, Jana Pawła II i ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Świątyni Opatrzności, Muzeum Piaśnickie, Panteon Górnośląski, Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego, Muzeum Męczeństwa Wsi Polskiej, Muzeum Dzieci Polskich – ofiar totalitaryzmów (…). To tylko kilkanaście tych, które udało nam się stworzyć w ostatnim czasie – mówił polityk.

Do grona muzeów dbających o polską historię i kulturę dołączyło Muzeum „Pamięć i Tożsamość” imienia świętego Jana Pawła II w Toruniu.

– Muzeum „Pamięć i Tożsamość” imienia świętego Jana Pawła II to miejsce wyjątkowe, którego głównym celem jest przedstawienie losów państwa polskiego od jego chrześcijańskich początków po współczesność widzianych poprzez pryzmat aksjologii św. Jana Pawła II, największego Polaka w dziejach. Aksjologii, która z jednej strony jest niebywale bogata, potężna, a z drugiej strony wciąż mało znana w polskim społeczeństwie. Historia naszego kraju w naszym nowym muzeum prezentowana jest z wielu perspektyw, stwarzając możliwość zróżnicowanego odbioru. Biorąc pod uwagę patrona placówki, najważniejsze jest spełnienie przesłania świętego Jana Pawła II, który uważał, że wydarzenia historyczne powinny być rozumiane przez pryzmat odwiecznych praw filozoficznych i teologicznych, a więc zakorzenione w aksjologii chrześcijańskiej – zauważył minister Piotr Gliński.

Święty Jan Paweł II w książce „Pamięć i Tożsamość” wskazywał, że „historyczność człowieka wyraża się we właściwej mu zdolności obiektywizacji dziejów”.

– Muzeum zaprasza więc do zgłębienia historii Polski, poszukiwania źródeł chrześcijańskiej kultury i wiary, a także odkrywania na nowo takich fenomenów historyczno-kulturowych, jak: etos rycerski, polska tolerancja czy kult Maryi. Muzealna opowieść to próba opowiedzenia, jak głęboko historia naszego kraju była i jest związana z duchowością chrześcijańską, jak mocno wrośnięty jest w nią etos polskiej wolności, zasada solidarności i dobra wspólnego – powiedział szef resortu kultury i dziedzictwa narodowego.

Prof. Piotr Gliński zauważył ponadto, że debata o fundamentalnych zagadnieniach jest warunkiem przetrwania Polski.

– Debata dotycząca fundamentalnych zagadnień jest naszym obowiązkiem, a jednocześnie jest warunkiem istnienia polskiego narodu i polskiego państwa. Patriotyzm, jakiego uczył nas Papież, był jednocześnie wielką szkołą tolerancji. Był on zakorzeniony w wielokulturowej tradycji Polski jagiellońskiej, łącząc w sobie umiłowanie wolności z poszanowaniem praw innych narodów. Wielokrotnie przywoływana przez św. Jana Pawła II filozofia polityczna Pawła Włodkowica była przez niego stawiana za wzór współżycia, rozwiązywania konfliktów we wspólnocie międzynarodowej – oznajmił minister kultury.

radiomaryja.pl

drukuj