fot. Tomasz Strąg

Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II jest miejscem skierowanym do wszystkich, których łączy poczucie przynależności lub uznanie dla historii i kultury polskiej – bez względu na miejsce zamieszkania, narodowość czy wyznanie

Muzeum ,,Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II jest miejscem szczególnym: przedstawia historię Polski od chrześcijańskich początków jej państwowości po współczesność, unikając ścieżki chronologicznej.  Muzeum ma za zadanie promować historię Polski, polskie dziedzictwo, kultywować idee wolności i solidarności zarówno w przestrzeni krajowej, jak i międzynarodowej. (…) Św. Jan Paweł II w swojej książce ,,Pamięć i Tożsamość” wskazał, że historyczność człowieka wyraża się we właściwej mu zdolności obiektywizacji dziejów.

fot. Tomasz Strąg

Muzeum „Pamięć i Tożsamość” jest depozytariuszem pamięci o ponad 1000-letniej historii chrześcijańskiej Polski. Miejscem, które aktywnie uczestniczy w procesie kształtowania świadomości historycznej i postaw społecznych. Służy promocji dziedzictwa narodowego stanowiącego dorobek poprzednich pokoleń, edukacji i umacnianiu więzi między Polakami żyjącymi w Ojczyźnie i poza jej granicami. Skierowane jest do wszystkich, których łączy poczucie przynależności lub uznanie dla historii i kultury polskiej – bez względu na miejsce zamieszkania, narodowość czy wyznanie.

W toczącej się obecnie debacie na temat tego, czym we współczesnych czasach jest polska tożsamość, muzeum przywołuje głos wielkiego duchowego przywódcy Polski św. Jana Pawła II. Opowieść o dziejach Polski widzianych jego oczyma stanowi próbę przybliżenia szerokiej publiczności, w jaki sposób Papież-Polak rozumiał, tłumaczył innym i świadczył o takich wartościach jak Ojczyzna, naród, czy patriotyzm. Patriotyzm, jakiego uczył nas Papież, to wielka szkoła tolerancji – zakorzeniony w wielokulturowej tradycji Polski jagiellońskiej – łączy w sobie umiłowanie wolności z poszanowaniem praw innych narodów. Wielokrotnie przywoływana przez św. Jana Pawła II filozofia polityczna Pawła Włodkowica była przez niego stawiana za wzór współżycia i rozwiązywania konfliktów we wspólnocie międzynarodowej. Refleksja powystawiennicza ma skłaniać zwiedzających właśnie do przemyśleń, na temat postaw i wartości narodowych.

Misją Muzeum „Pamięć i Tożsamość” jest również odgrywanie roli ośrodka kulturalnego. Dzięki wielowarstwowości ekspozycji (wymiar kulturalny, religijny, narodowy, rodzinny, antytotalitarny etc.) umożliwia współpracę różnych środowisk – międzydyscyplinarnych, ponadpaństwowych.

fot. Tomasz Strąg

Muzeum włącza w swoją działalność wszystkich ludzi, dla których utrwalanie pamięci o dziejach naszej Ojczyzny jest ważne; pełnić misję łącznika ze światem naukowym i artystycznym, zapraszać do współpracy badaczy z kraju i ze świata, aktywizować młodzież (wolontariat) – na poziomie lokalnym i ogólnopolskim. Stać się ośrodkiem współpracującym z organizacjami i placówkami polonijnymi rozproszonymi po całym świecie. Muzeum służy także dialogowi polsko-żydowskiemu. Ze względu na unikatowy charakter zgromadzonej kolekcji: nagrań, świadectw, archiwaliów, fotografii etc., część ekspozycji stałej poświęcona zostanie pamięci Żydów polskich, a w szczególności popularyzacji badań naukowych dotyczących postaw Polaków wobec Żydów podczas II wojny światowej, szczególnie istotnych w dzisiejszych czasach.

Wystawa stała pt. „Pamięć i Tożsamość” stanowi próbę opowiedzenia o tym, czym jest polska wspólnota narodowa i polska tożsamość. Jak się rodziła, co ją współtworzyło, co decydowało, że trwała nieprzerwanie przez ponad tysiąc lat, nawet w obliczu utraty państwowości. Czym jest dzisiaj? Ekspozycja zwraca uwagę na symbole narodowe. Przygląda się wydarzeniom, które przechowuje i do których wraca pamięć zbiorowa Polaków: chwile chwały i wspaniałych zwycięstw (w tym także zwycięstw duchowych i moralnych), ale i wielkie narodowe traumy oddziałujące na wspólnotę przez dziesięciolecia. Prezentuje wielkie postaci, mające wpływ na postawy Polaków – nie tylko te historyczne, ale i mityczne i literackie, żyjące wyłącznie w wyobraźni wspólnoty.

Na wystawie znajdzie się ponad 1000 obiektów, w tym m.in.: około 40 starodruków, 40 manuskryptów (w tym dokumenty i listy królewskie – Bony Sforzy, Jana III Sobieskiego i królów saskich), ok. 20 prac malarskich (głównie XVII- i XVII-wieczne portrety, około 100 prac graficznych i rysunków na papierze, ok. 100 obiektów numizmatycznych (monety, medale, pieczęci), ok. 40 sztuk broni i ponad 200 dokumentów archiwalnych.

radiomaryja.pl

drukuj
Tagi:

Drogi Czytelniku naszego portalu,
każdego dnia – specjalnie dla Ciebie – publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła i naszej Ojczyzny. Odważnie stajemy w obronie naszej wiary i nauki Kościoła. Jednak bez Twojej pomocy kontynuacja naszej misji będzie coraz trudniejsza. Dlatego prosimy Cię o pomoc.
Od pewnego czasu istnieje możliwość przekazywania online darów serca na Radio Maryja i Tv Trwam – za pomocą kart kredytowych, debetowych i innych elektronicznych form płatniczych. Prosimy o Twoje wsparcie
Redakcja portalu radiomaryja.pl