fot. Maciej Biedrzycki/KPRP

Prezydent skierował do Sejmu projekt ustawy o centrum usług społecznych

Prezydent Andrzej Duda skierował do Sejmu projekt ustawy o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych – poinformowała w komunikacie opublikowanym na stronie internetowej Kancelaria Prezydenta.

Jak czytamy w komunikacie, rozwiązania zawarte w projekcie ustawy są odpowiedzią na potrzeby i wyzwania społeczne związane z rozwojem i integracją usług społecznych na poziomie lokalnym.

„Usługi społeczne są obecnie dynamicznie rozwijającym się działem polityki społecznej, zwłaszcza w państwach rozwiniętych, w tym w krajach Unii Europejskiej. Zachodzące zjawiska społeczne, w szczególności proces starzenia się społeczeństwa i osłabienie więzi międzypokoleniowych w rodzinie, skutkują wzrostem zapotrzebowania na organizowane przez władze publiczne usługi społeczne. Rozwiązania zawarte w projekcie ustawy wychodzą naprzeciw temu zapotrzebowaniu, tworząc ramy prawne mające ułatwić samorządom gminnym integrację i koordynację różnego rodzaju usług społecznych, przy wykorzystaniu nowej jednostki organizacyjnej – centrum usług społecznych” – czytamy w komunikacie.

Według autorów komunikatu celem centrum nie jest konsolidacja świadczenia usług w jednej instytucji, ale „integrowanie i koordynowanie usług świadczonych przez różnych lokalnych usługodawców (publicznych i niepublicznych) współpracujących z centrum”.

Z usług nowej instytucji będą mogli korzystać zainteresowani mieszkańcy. W centrum na podstawie potrzeb sygnalizowanych przez samych mieszkańców będą tworzone indywidualne plany usług społecznych – spersonalizowane pakiety usług społecznych na okres od trzech do dwunastu miesięcy. W centrach będą prowadzone także działania adresowane do całych społeczności lokalnych, a ukierunkowane na integrację mieszkańców oraz podniesienie spójności społecznej.

PAP/RIRM

drukuj