fot. prezydent.pl

Prezydent RP: Misja nadzoru górniczego, czynienia górniczego trudu bardziej bezpiecznym i jeszcze bardziej owocnym – ma ogromną wagę

Misja nadzoru górniczego, czynienia górniczego trudu bardziej bezpiecznym, lepiej zorganizowanym i jeszcze bardziej owocnym, ma ogromną wagę – napisał prezydent Andrzej Duda do pracowników nadzoru górniczego, świętujących w czwartek Barbórkę.

Obchody przypadającego 4 grudnia Dnia Górnika rozpoczynają się już pod koniec listopada. W czwartek uroczystości barbórkowe zorganizował w podziemnej siedzibie Muzeum Śląskiego w Katowicach mający swoją siedzibę w tym mieście Wyższy Urząd Górniczy – najważniejsza górnicza instytucja, odpowiedzialna m.in. za zatwierdzanie planów ruchu kopalń i kontrolująca respektowanie norm bezpieczeństwa.

Listy do uczestników akademii barbórkowej WUG przesłali prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki.

W liście odczytanym przez prezydenckiego ministra Cezarego Kochalskiego Andrzej Duda pogratulował uczestnikom uroczystości sukcesów; złożył podziękowania i życzenia.

„Gratuję sukcesów w państwa trudnej, często wręcz niebezpiecznej, lecz niezastąpionej pracy. W znacznym stopniu to również dzięki państwu nasza gospodarka narodowa odnotowała kolejny rok wzrostu, a Polacy z nadzieję spoglądają w przyszłość swoją i swoich bliskich” – napisał prezydent.

„Zarówno w ich imieniu, jak i własnym dziękuję za państwa fachowość, wytrwałość i zaangażowanie” – podkreślił. „Proszę przyjąć wyrazy wdzięczności za wszystko, co państwo robią, aby skarby wydobyte w polskiej ziemi pomnażały dostatek i pomyślność Polaków” – zaznaczył.

Jak zaakcentował Andrzej Duda, w ciężkiej pracy górników szczególnie istotne jest bezpieczeństwo.

„Gwarek zawsze był i nawet przy wszystkich technologicznych zdobyczach, ciągle pozostaje śmiałkiem, który z pokorą wobec potężnych sił natury sięga po zgromadzone pod ziemią bogactwa. Działalność WUG skoncentrowana jest właśnie na tym, aby uczynić górniczy trud bardziej bezpiecznym, lepiej zorganizowanym i jeszcze bardziej owocnym” – wskazał.

„Służą państwo przy tym nie tylko pracownikom branży wydobywczej, lecz również całemu społeczeństwu. Dzięki państwa staraniu, dzięki wykonywanej przez WUG kontroli i doradztwu, możliwe jest racjonalne gospodarowanie zasobami złóż i ograniczanie ewentualnego uciążliwego oddziaływania górnictwa na ludzi i środowisko. To misja ogromnej wagi, która zawsze powinna spotykać się ze społecznym szacunkiem i uznaniem” – podkreślił Duda.

Przypomniał, że historia pojmowanego w nowoczesny sposób nadzoru górniczego liczy już w Polsce niemal sto lat – WUG został powołany w samych początkach odrodzonego państwa. Ocenił, że umiejscowienie siedziby Urzędu w Katowicach wynika nie tylko ze względów symbolicznych, ale i praktycznych; jest także uhonorowaniem znaczenia regionu i roli przemysłu wydobywczego w kraju oraz hołdem złożony patriotycznym dokonaniom Ślązaków.

„Nigdy dość podziękowań za wielopokoleniowy dorobek pracowników WUG, który dobrze przysłużył się Polsce i Polakom. Pamiętamy, że to właśnie z inicjatywy WUG w pierwszych latach międzywojennych utworzono w Katowicach kopalnię doświadczalną Barbara oraz powołano pionierską Centralną Ratownictwa Górniczego” – podkreślił Andrzej Duda, kierując swe podziękowania także do wszystkich pracowników Okręgowych Urzędów Górniczych i Specjalistycznego Urzędu Górniczego.

W liście odczytanym przez wojewodę Jarosława Wieczorka premier Mateusz Morawiecki zapewnił uczestników uroczystości o swoim najwyższym szacunku. Jak zaznaczył, na uroczystościach barbórkowych pielęgnowana jest więź łącząca środowisko górnicze i podkreślany etos ciężkiej i odpowiedzialnej pracy.

Szef rządu wskazał m.in. na stojące przed Polską wyzwanie transformacji energetycznej. „Naszym celem jest rozsądna i sprawiedliwa transformacja śląskiej gospodarki, aby z jednej strony utrzymać potencjał rozwojowy regionu, a z drugiej uczynić Śląsk miejscem lepszym do życia” – zadeklarował.

„Pragnę przy tym podkreślić, że węgiel jeszcze przez lata będzie ważnym paliwem napędowym polskiej gospodarki” – zaznaczył. „W dostępnej perspektywie czasowej nie myślimy tylko o tym, co będzie po węglu, ale jakie gałęzie przemysłu możemy rozwijać na Śląsku obok węgla” – uściślił premier.

„Śląsk jest przemysłowym sercem Polski. Chcemy, aby to serce biło jeszcze silniej, by region stał się miejscem, które wytyczy polskie ścieżki rozwoju na XXI wiek. Chcemy, aby Śląsk był technologiczną twarzą polskiej gospodarki, naszą kopalnią innowacji. Jestem przekonany, że wspólny wysiłek sprawi, iż pracy całej społeczności górniczej towarzyszyć będą spokój, stabilizacja i świadomość pewności jutra” – zaakcentował Mateusz Morawiecki.

PAP

drukuj