fot. twitter.com/muzeum1939

Pomorskie: zmiana na stanowisku dyrektora gdańskiego oddziału IPN – nowym szefem został dr Marek Szymaniak

Dr Marek Szymaniak został nowym dyrektorem gdańskiego oddziału IPN – poinformował Instytut w mediach społecznościowych. Zastąpił on na tym stanowisku Karola Piskorskiego. Wcześniej dr Marek Szymaniak był zastępcą dyrektora Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

„W dniu 14 listopada, decyzją prezesa IPN dr. Karola Nawrockiego, nowym dyrektorem Oddziału IPN w Gdańsku w miejsce Karola Piskorskiego został dr Marek Szymaniak” – poinformował IPN w mediach społecznościowych.

W dalszej części komunikatu podano dotychczasową karierę zawodową nowego dyrektora. Dr Marek Szymaniak ukończył studia magisterskie na kierunku historia w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy. W 2006 r. rozpoczął pracę w Delegaturze Instytutu Pamięci Narodowej w Bydgoszczy. Od 2010 r. piastował tam stanowisko kierownika zespołu naukowo-edukacyjnego. W 2016 r. rozpoczął realizację zajęć w Zakładzie Filozofii Wychowania i Edukacji Obywatelskiej na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Dr Marek Szymaniak od 1 lipca 2017 r. pełnił funkcję kierownika Działu Naukowego Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku (był również przewodniczącym Zespołu ds. ewaluacji wystawy głównej odpowiedzialnym za realizację zmian i uzupełnień wystawy stałej) oraz kierownika pionu wydawniczego. W 2020 r. został kierownikiem Działu Naukowo-Edukacyjnego.

W październiku 2021 r. objął stanowisko zastępcy dyrektora MIIWŚ ds. naukowych. Od lutego 2023 r. jest pracownikiem Biura Badań Historycznych IPN. 8 września 2023 r. został członkiem Komisji Badania Wpływów Rosyjskich na Bezpieczeństwo Rzeczpospolitej Polskiej w latach 2007–2022. Od 2022 r. jest przewodniczącym Rady Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL.

W komunikacie wskazano, że w obszarze zainteresowań badawczych dr. Marka Szymaniaka znajduje się problematyka totalitarnych form zniewalania i represjonowania społeczeństwa polskiego (zwłaszcza kadra i aparat terroru), zagadnienia dotyczące konspiracji niepodległościowej (antyniemieckiej i antykomunistycznej) oraz tematyka komisariatów Rzeszy Wschód i Ukraina (1941–1944).

Podano, że dr Marek Szymaniak został odznaczony: Brązowym Krzyżem Zasługi, Medalem 100-lecia odzyskania Niepodległości, Medalem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Bydgoszcz, Medalem Unitat Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomoraniensis.

Karol Piskorski pełnił funkcję dyrektor gdańskie oddziału IPN od sierpnia 2023 roku.

PAP

drukuj