fot. twitter.com/KancelariaSejmu

Polska wyprzedziła Portugalię pod względem dochodu na mieszkańca

Polska prześcignęła Portugalię pod względem dochodu na mieszkańca. To drugi po Grecji kraj zachodniej Europy, który udało nam się wyprzedzić.

Jak informuje „Rzeczpospolita”, w ubiegłym roku dochód na mieszkańca wyniósł w Polsce prawie 33,9 tys. dolarów. W Portugali wartość ta była mniejsza i wyniosła przeszło 33,6 tys. dolarów.

Wiele wskazuje na to, że różnica pomiędzy obu krajami będzie się w najbliższych latach zwiększać. Międzynarodowy Fundusz Walutowy przewiduje, że w tym roku portugalska gospodarka będzie się rozwijać w tempie 1,6 proc., natomiast Polska –  w tempie 3,1 proc.

Ekonomista prof. Zbigniew Krysiak z Instytutu Myśli Schumana ocenia, że te informacje potwierdzają dobre tempo rozwoju gospodarczego w Polsce. Zwraca jednak uwagę, że dane nie przekładają się bezpośrednio na bogactwo Polaków.

– Stanem bogactwa gospodarstwa domowego, rodziny są trzy czynniki. Pierwszy to poziom płac, które w Polsce daleko odbiegają od średniej w Europie czy w innych krajach. Druga sprawa to poziom kapitału w gospodarstwie domowym, taki jak ziemia, nieruchomości, akcje, wartość depozytu. Trzecim elementem jest PKB, produkcja w ciągu roku na głowę mieszkańca, czyli ilość wytworzonych dóbr i usług w gospodarce – wskazuje prof. Zbigniew Krysiak.

Ekonomista zwraca też uwagę na znaczenie produktu narodowego brutto, który jest mierzony poprzez dochody polskich przedsiębiorstw za granicą. Ekonomista zaznacza, że w tym obszarze potrzebnych jest jeszcze wiele działań.

RIRM

drukuj