By Zamek_królewski_fasada_saska_06.jpg: Szczebrzeszynskiderivative work: Przykuta → [edit] - Ten plik jest pochodną pracą:  Zamek królewski fasada saska 06.jpg:, Domena publiczna, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=18605675

Warszawa: Trwa konferencja pt. „Czy pontyfikat Jana Pawła II zmienił świat?”

Na Zamku Królewskim w Warszawie trwa międzynarodowa konferencja pt. „Czy pontyfikat Jana Pawła II zmienił świat?”. Badacze ze wszystkich kontynentów debatują o tym, jak pontyfikat św. Papieża-Polaka wpłynął na Polskę, Europę i świat. Organizatorem inicjatywy jest Centrum Myśli Jana Pawła II.

Rok 2018 to rocznica 40-lecia wyboru Karola Wojtyły na papieża. Prelegenci z Polski, ale także całej Europy, Azji, Afryki czy Ameryki Południowej próbują odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób pontyfikat świętego ukształtował społeczeństwa poszczególnych części świata. Oprócz wymiaru religijnego, najwięcej uwagi zostało poświęcone dwóm aspektom: kulturowemu oraz społecznemu.

– Dziś na Zamku Królewskim wspólnie z zaproszonymi gośćmi, wybitnymi znawcami pontyfikatu Jana Pawła II reprezentującymi wszystkie kontynenty świata, podejmujemy próbę syntezy znaczenia tego, czego dokonał papież Jan Paweł II, by zadawać pytanie nie tyle o to, czy pontyfikat Jana Pawła II zmienił świat, ale jak go zmienił, aby dzięki odpowiedzi na to pytanie móc zadać sobie kolejne, bardzo ważne pytanie: Jak dzisiaj dobrze korzystać z doświadczenia tego pontyfikatu – zaznaczył Michał Senk, dyrektor Centrum Myśli Jana Pawła II.

Dr hab. Paweł Skibiński, wykładowca i politolog, wskazał na kilka charakterystycznych cech pontyfikatu Jana Pawła II: święty doprowadził m.in. do rozwinięcia kultu Matki Bożej Fatimskiej, a także przykładał ogromną wagę do modlitwy różańcowej.

– Z jednej strony kilka zasadniczych zmian w religijności wprowadzonych przez Jana Pawła II dotyczy zarówno przemian w ramach istniejących już form pobożności katolickiej. Z drugiej strony wprowadzenia bądź rozpowszechnienia na skalę globalną pewnych elementów, które do tej pory były przed pontyfikatem Jana Pawła II, były nieco mniej eksponowane. Wreszcie mamy do czynienia z bezprecedensowym zjawiskiem w historii Kościoła wielkiej liczby beatyfikacji i kanonizacji dokonanych przez papieża – mówił Paweł Skibiński.

16 października obchodzić będziemy 40. rocznicę wyboru św. Jana Pawła II na Biskupa Rzymu.

Konferencja, odbywająca się dziś w Warszawie, wpisuje się w obchody setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

Zuzanna Dąbrowska/RIRM

drukuj