Dzień Jedności Kresowian

W Warszawie, debatą nt. „Kresy a polska świadomość narodowa” rozpoczną się w południe obchody Dnia Jedności Kresowian. Trwające do środy wydarzenie swoim honorowym patronatem objął prezydent RP Andrzej Duda.

Debata w Parlamencie z udziałem ekspertów ds. Kresów, Marsz Godności Rzeczypospolitej, Apel Poległych, występy muzyczne, a przede wszystkim uroczysta Msza św. w Archikatedrze św. Jana Chrzciciela – to punkty dzisiejszych obchodów Dnia Jedności Kresowian.

Zebrani na uroczystościach będą świadkami m.in. zawiązania Konfederacji Obywateli Kresów. Wysłuchają też wykładów wybitnych specjalistów z dziedziny historii czy socjologii i obejrzą wieczorną część artystyczną z udziałem polskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Wileńszczyzna” z Litwy.

Podczas środowych obchodów sprawowana będzie Msza św. o błogosławieństwo dla Polaków na Litwie (Bazylika Najświętszego Serca Jezusa).

„Idea Dnia Jedności Kresowian zrodziła się z potrzeby przywrócenia Polakom świadomości dziedzictwa Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej” – czytamy w komunikacie ZTG „Sokół”, współorganizatora obchodów.

„ (…) z potrzeby przywrócenia Polakom świadomości dziedzictwa Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej jako wspólnej spuścizny ważnej dla bezpieczeństwa państwa, bytu narodu, jego tożsamości i kultury, z chęci nawiązania do dorobku prężnego, silnego i aktywnego polskiego narodu, który miał poczucie własnej wartości i dumy, a także z konieczności odbudowy zerwanych więzi pomiędzy rodzinami kresowymi” – zaznaczono w tekście.

Do komitetu honorowego Dni Jedności Kresowian należą m.in. ksiądz arcybiskup Henryk Hoser SAC, biskup warszawsko-praski, Karolina Kaczorowska – małżonka ostatniego Prezydenta II RP Ryszarda Kaczorowskiego i Anna Maria Anders – córka gen. Władysława Andersa.

* * *

Program obchodów Dnia Jedności Kresowian:

2 października

12:00-14:30 (Parlament) Debata z udziałem organizacji pozarządowych i uznanych ekspertów nt. „Kresy a polska tożsamość narodowa”.

16:00 (katedra św. Jana, Stare Miasto) Msza św. w bazylice archikatedralnej św. Jana Chrzciciela na Starym Mieście w Warszawie. Zawiązanie Konfederacji Obywateli Kresów i ogłoszenie Marszałka Konfederacji.

17:00 (ul. Krakowskie Przedmieście do Placu J. Piłsudskiego) Marsz Godności Rzeczypospolitej z Pl. Zamkowego do Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego z udziałem organizacji kresowych, grup rekonstrukcyjnych, młodzieży, rzemieślników, orkiestr i innych zaproszonych gości.

18:00 (Pl. J. Piłsudskiego) Apel Poległych Obrońców Kresów przy Grobie Nieznanego Żołnierza. Złożenie wieńców i chóralne wykonanie „Roty” przez wszystkich uczestników przy zapalonych świecach.

19:00 (Pl. J. Piłsudskiego) Część artystyczna na Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego pt. „W każdym sercu bije Polska”. Gościnnie wystąpi, m.in. Reprezentacyjny Zespół Pieśni i Tańca „Wileńszczyzna” z Litwy pod kierownictwem Jana Mincewicza.

3 października

18:00 (Praga Północ) Msza św. w bazylice Najświętszego Serca Jezusowego w intencji o błogosławieństwo dla Polaków na Litwie, ul. Kawęczyńska 53

19:00 (Praga Północ) Koncert polskiego Reprezentacyjnego Zespołu Pieśni i Tańca „Wileńszczyzna” z Litwy w bazylice Najświętszego Serca Jezusowego, ul. Kawęczyńska 53

RIRM

drukuj