PiS złożył projekt ustawy o zmianach w Sądzie Najwyższym

Prawo i Sprawiedliwość chce zmian w Sądzie Najwyższym. Chodzi między innymi o utworzenie trzech nowych izb, modyfikację sposobu powoływania sędziów, a także możliwość przeniesienia obecnych w stan spoczynku. Stosowny projekt ustawy trafił już do Sejmu.

Jak wskazują autorzy projektu ustawy, dzięki zmianom w przepisach orzecznictwo Sądu Najwyższego ma cieszyć się większym autorytetem i zaufaniem ze strony obywateli. W dodatku charakter, zakres i duża liczba zmian ustrojowych mają przesądzać o potrzebie uchwalenia nowej ustawy.

Prawo i Sprawiedliwość chce wyodrębnić w Sądzie Najwyższym trzy izby – prawa prywatnego, publicznego i dyscyplinarną. Izba dyscyplinarna zostanie podzielona na dwa wydziały. Będą one rozpatrywały sprawy sędziów i prokuratorów przewinień dyscyplinarnych wyczerpujących znamiona umyślnych przestępstw ściganych z oskarżenia publicznego. Drugi wydział zajmie się odwołaniem od wyroków sądów dyscyplinarnych pierwszej instancji, a także kasacjami od tych wyroków. Gdyby ustawa została wprowadzona w życie, sędziowie Sądu Najwyższego powołani na podstawie dotychczasowych przepisów przejdą w stan spoczynku za wyjątkiem tych wskazanych przez ministra sprawiedliwości. Gdyby w stan spoczynku przeszedł również prezes Sądu Najwyższego, jego zadania i kompetencje obejmie sędzia wyznaczony przez ministra sprawiedliwości.

TV Trwam News/RIRM

drukuj