Pierwsze bojowe strzelanie kandydatów do 3 Podkarpackiej Brygady Ot

fot. Paulina Lęcznar

74 żołnierzy szkolenia podstawowego i wyrównawczego z 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej wykonało pierwsze strzelanie bojowe w Mielcu. Od 4 września kandydaci ćwiczą na obiektach szkoleniowych w Dębicy pod okiem kadry instruktorskiej składającej się z żołnierzy 33 Batalionu Lekkiej Piechoty z Dębicy. Egzamin końcowy odbędzie się w przyszłym tygodniu w sobotę.

W środę 8 września 74 żołnierzy szkolenia podstawowego i wyrównawczego wykonało pierwsze strzelanie bojowe z 5,56 mm karabinka GROT. Zajęcia odbyły się na strzelnicy LOK w Mielcu. Pierwsze takie strzelanie to wielkie przeżycie dla każdego rekruta, który w ubiegłą sobotę przekroczył bramy koszar Podkarpackiej Brygady OT. Większość z nich nie miała wcześniej okazji poczuć zapachu prochu, czy odrzutu karabinka po wykonanym strzale.

fot. Paulina Lęcznar

Ich pierwsze bojowe zajęcia obserwował płk Dariusz Słota, dowódca 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej

Decyzja o założeniu munduru w tym trudnym czasie to wyraz ogromnej odpowiedzialności za społeczeństwo i Ojczyznę. Podjęcie się tego zadania przez młodego człowieka czyni go dojrzałym obywatelem. A to najlepszy moment, by wykonać pierwszy krok w dorosłość. 16-dniowe szkolenie jest bardzo intensywne, ale i bardzo urozmaicone. Szkolimy naszych adeptów według zasady „minimum teorii – maksimum praktyki” – wskazał płk Dariusz Słota.

Zajęcia w czasie tzw. „szesnastki” są ukierunkowane na naukę podstawowych zagadnień taktycznych potrzebnych do przetrwania na współczesnym polu walki, z ratownictwa medycznego, topografii oraz szkolenia strzeleckiego. W przyszłym tygodniu w sobotę kandydaci do Terytorialnej Służby Wojskowej przystąpią do egzaminu końcowego, który zostanie przeprowadzony po tzw. „pętli taktycznej”. Każdy żołnierz podczas tego sprawdzianu wykona wiele zagadnień z taktyki, topografii, ratownictwa medycznego, budowy i eksploatacji karabinka GROT oraz odbędzie bojowe strzelanie sprawdzające.

fot. Paulina Lęcznar

Zakończeniem szkolenia podstawowego będzie przysięga wojskowa, która odbędzie się w przededniu 82. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego oraz święta Wojsk Obrony Terytorialnej. Po przysiędze wszyscy żołnierze zostaną rozdysponowani do etatowych batalionów lekkiej piechoty rozmieszczonych w Rzeszowie, Nisku, Dębicy, Sanoku, Jarosławiu, jak również pierwsi rekruci zasilą nowotworzony batalion w Przemyślu.

***

WOT opiera swój potencjał na żołnierzach – ochotnikach. Dzięki temu, że szkolenia odbywają się głównie w dni wolne od pracy, służba w WOT daje możliwość pogodzenia życia rodzinnego, zawodowego z potrzebami służby. Misją WOT jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności. W czasie pokoju to zadanie realizowane jest m.in. w formie przeciwdziałania i zwalczania skutków klęsk żywiołowych oraz prowadzenia działań ratowniczych w sytuacjach kryzysowych. W czasie wojny WOT są wsparciem wojsk operacyjnych.

kpt. Witold Sura, rzecznik prasowy 3 PBOT

drukuj