WOT: Szkolenia podchorążych z wrocławskiego Studium Oficerskiego Akademii Wojsk Lądowych w Toruniu

Od 13 do 31 stycznia w Toruniu odbywa się szkolenie podchorążych z wrocławskiego Studium Oficerskiego Akademii Wojsk Lądowych. Nie bez przyczyny na miejsce szkolenia praktycznego wybrany został Toruń – żołnierze ćwiczący w Centrum Szkolenia WOT, to właśnie przyszli oficerowie piątego rodzaju Sił Zbrojnych.

Obecnie już prawie każde województwo posiada lub jest w trakcie formowania własnej brygady OT. Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej w Toruniu jest jednak unikatowym na skalę Polski miejscem. To jedyny taki ośrodek, w którym kształcimy kadrę instruktorską, a także doskonalimy dowódców i specjalistów Wojsk Obrony Terytorialnej.

W Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu podchorążowie zdobywają niezbędną wiedzę teoretyczną. Toruń dysponuje świetnymi obiektami wojskowymi, zapleczem kadrowym i logistycznym, aby przeprowadzić szkolenia praktyczne.

Przyszli oficerowie uczą się w Toruniu między innymi taktyki, kierowania ogniem, teorii i praktyki strzelania. Podczas niemal każdego szkolenia przeprowadzanego w CSWOT ogromny nacisk kładzie się na przygotowanie fizyczne, które jest podstawą zachowania dobrej formy i gotowości do walki.

Mira Morzyńska/radiomaryja.pl

drukuj