PE zajmie się sytuacją na Węgrzech

W przyszłym tygodniu na sesji Parlamentu Europejskiego w Strasburgu ma być głosowana rezolucja, wzywająca kraje członkowskie do uruchomienia art. 7 wobec Węgier. Wcześniej odbędzie się debata, w której będzie uczestniczył premier Viktor Orban.

Kierownictwo europarlamentu zdecydowało, że Viktor Orban będzie mógł zabrać głos w debacie. Oficjalnie ma być to około 10 minut. Po wystąpieniu premiera Węgier głos będą zabierać przedstawiciele frakcji w Parlamencie Europejskim. Viktor Orban nie będzie miał jednak możliwości, żeby odnieść się do tych wystąpień. Następnego dnia odbędzie się głosowanie nad rezolucją w sprawie uruchomienia wobec Węgier art.7.

Autorzy rezolucji twierdzą, tak samo, jak w przypadku sprawy Polski, że na Węgrzech może być rzekomo łamana praworządność. M.in. przez podważanie niezależności sądownictwa, wolności prasy i podstawowych praw obywateli. Przeciwnikom rządu Wiktora Orbana nie podoba się też jego polityka antyimigrancka wyrażona głównie w pakiecie ustawa „Stop Soros”.

Wynik głosowania w parlamencie europejskim pozostaje niewiadomą, gdyż część Europejskiej Partii Ludowej, do której należy rządzący na Węgrzech Fidesz, może głosować przeciw uruchomieniu procedury. Tymczasem, by zainicjować art. 7 potrzeba poparcia 2/3 europosłów.

TV Trwam News/RIRM

drukuj