PE chce sankcji wobec Węgier

Parlament Europejski domaga się sankcji wobec Węgier – jest to główne założenie projektu rezolucji. W czerwcu ma się odbyć głosowanie w tej sprawie. Rządząca partia Fidesz wskazuje, że ludzie Sorosa ponownie atakują Węgry.

Na Węgrzech istnieje poważne ryzyko naruszenia praworządności – takie założenie przedstawiono w projekcie rezolucji europarlamentu. Propozycja zakłada zwrócenie się Rady Unii Europejskiej o uruchomienie wobec Węgier artykułu 7 traktatu UE.

,,To ewidentny kolejny nacisk polityczny, poprzez który chcą zmusić Węgry do przyjęcia migrantów” – mówi rzecznik Fideszu.

– Komisja Wolności Obywatelskich PE ogłosiła swój raport na temat demokracji i praworządności na Węgrzech. W raporcie tym powstałym głównie z inicjatywy partii lewicowych oraz Zielonych, napisano, że sytuacja polityczna na Węgrzech godzi w zasady demokratyczne obowiązujące w Unii Europejskiej – mówił prawnik i ekonomista Krzysztof Szczerba.

Wskazał również, że moment ogłoszenia raportu zbiega się z wygranymi przez Fidesz wyborami.

– Dziwi, że ogłoszono ten raport akurat po wygranych wyborach przez partie Orbana, która zdobyła większość konstytucyjną, a partie lewicowe uzbierały w sumie zaledwie kilkadziesiąt mandatów. Wydaje się, że to decyzja polityczna, a nie stricte prawna – dodał Krzysztof Szczerba.

Projekt rezolucji został zaprezentowany na posiedzeniu komisji wolności obywatelskich PE. Europosłowie mają głosować nad nim w czerwcu, a następnie – prawdopodobnie we wrześniu – ma trafić pod głosowanie w Parlamencie Europejskim. Do tego czasu politycy będą mogli zgłaszać do niego poprawki.

TV Trwam News/RIRM

 

drukuj