Opiekunowie osób niepełnosprawnych chcą odszkodowania od Skarbu Państwa

Opiekunowie dorosłych osób niepełnosprawnych chcą odszkodowania od Skarbu Państwa za niewykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego w ich sprawie. Sytuacja stała się bardzo trudna po wprowadzaniu w 2013 r. nowelizacji, która odebrała im m.in. prawo do zasiłku pielęgnacyjnego.

Obecnie opiekunowie dorosłych osób niepełnosprawnych utrzymują się za kwotę 520 zł, podczas gdy opiekunowie niepełnosprawnych dzieci dostają świadczenia wynoszące 1406 zł. W 2014 r. TK uznał to za niesprawiedliwie i nakazał ustawodawcy uregulować tę kwestię.

Do tej pory w tej sprawie nic się jednak nie zmieniło. Ok. 100 osób złożyło, więc trzy wnioski wzywające do ugody. Na rozprawie dotyczącej jednego z nich okazało się, że nie ma na to szans. Z kolei rozprawy dot. dwóch pozostałych wniosków jeszcze się nie odbyły.

Mimo to, opiekunowie przygotowują pozew grupowy w trybie spornym – mówi mec. Sławomir Waliduda reprezentujący Stowarzyszenie Opiekunów Osób Niepełnosprawnych ,,Nadzieja”.

– Obecnie podejmowane czynności są w fazie przygotowania pozwu w trybie spornym w tej sprawie. Złożenie tego pozwu nie wyklucza porozumienia ze Skarbem Państwa. Jesteśmy nastawieni na dialog, znalezienie rozwiązań systemowych w tym zakresie, chcemy rozmawiać z przedstawicielami Skarbu Państwa. Na każdym etapie postępowania jesteśmy gotowi do dialogu i rozmowy, bardzo na to liczymy. Chcielibyśmy znaleźć rozwiązanie dla wszystkich opiekunów osób niepełnosprawnych, których jest w Polsce powyżej 140 tys., a nie tylko dla tych, którzy zdecydują się na złożenie wniosku – wskazał Sławomir Waliduda.

Proces, jaki szykują opiekunowie dorosłych niepełnosprawnych, może być jednym z pierwszych pozwalających dochodzić od Skarbu Państwa odszkodowania za bezczynność legislacyjną.

RIRM

drukuj