fot. PAP

Obraza uczuć religijnych pozostanie w Kodeksie karnym

Kluby parlamentarne opowiedziały się za odrzuceniem w pierwszym czytaniu projektu Twojego Ruchu, by z Kodeksu karnego usunąć przepis o obrazie uczuć religijnych. O odrzucenie wniosły PiS oraz PO. PSL również zapowiedziało, że nie poprze projektu. Głosowanie już w piątek.

Twój Ruch domaga się wykreślenia z Kodeksu karnego art. 196, który mówi:

„Kto obraża uczucia religijne innych osób, znieważając publicznie przedmiot czci religijnej lub miejsce przeznaczone do publicznego wykonywania obrzędów religijnych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”.

Podobny projekt nowelizacji KK, partia zgłaszała już w 2012 roku. Wówczas został on odrzucony. Wnioskodawcy, argumentując swój pomysł, wskazują na ideę tworzenia „nowoczesnego, przyjaznego i świeckiego państwa”. Ich zdaniem usunięcie zapisu kodeksowego to zapewnienie swobody wyrażania myśli i okazywania swoich przekonań publicznie bez obawy przed byciem posądzonym o obrazę uczuć religijnych. Jeśli ktoś poczuje, że jego uczucia religijne są obrażane, zawsze ma możliwość dochodzenia swych praw na podstawie Kodeksu cywilnego – podkreślił poseł Michał Kabaciński.

– Jestem stanowczym przeciwnikiem, aby Kodeks karny był maczugą dla jednej i dla drugiej strony. Uważam, że nie powinniśmy faworyzować ani jednej, ani drugiej grupy, dając im pewne przywileje w KK – powiedział Michał Kabaciński.

Innego zdania jest większość klubów parlamentarnych.

– Projekt ponownie składany przez posłów Twojego Ruchu można określić powiedzeniem: hulaj dusza, piekła nie ma. Ten projekt ma jeden cel: poprzez wykreślenie z KK art. 196 wprowadzić dowolną możliwość bezczeszczenia i obrażania wszystkiego, co dla wielu Polaków jest święte. Powiem więcej – dla większości Polaków jest święte – powiedziała Małgorzata Sadurska.

Projekt ten jest kolejnym przejawem walki z Kościołem – podkreśliła poseł Małgorzata Sadurska. Zwróciła ona uwagę na jeszcze jeden istotny fakt.

– Przedstawiciele TR bardzo chętnie widzieliby wzmocnienie ochrony – również karnej – dla osób należących np. do mniejszości seksualnych. Myślę, że byście bardzo chętnie dążyliby do zwiększenia takiej ochrony. Natomiast w przypadku ochrony czci religijnej nie widzieliby takiej potrzeby- dodała Małgorzata Sadurska.

Krytycznie do projektu TR odnosi się także PO.

– Art. 196 KK chroni uczucia religijne wyznawców wszystkich religii i związków wyznaniowych działających w Polsce, a nie tylko katolików – jak twierdzą również projektodawcy. W ocenie mojego klubu przepis ten w odpowiedni sposób chroni prawo każdego człowieka do wolności sumienia i wyznania oraz zapewnia ochronę uczuć religijnych. Zapewnia wolność słowa i wolność wyznania. Warto pamiętać, że Polska jest krajem wielokulturowym, wielonarodowym i wielowyznaniowym. W tradycji polskiej również podobne kwestie były regulowane już za czasów I RP – powiedział Jarosław Pięta z PO.

PSL również zapowiedziało, że nie poprze projektu w głosowaniu, które odbędzie się już jutro. Dziś posłowie zajmują się m.in.: rządowym projektem noweli prawa cywilnego, który wprowadza większą ochronę spadkobierców przed odpowiedzialnością za długi spadkowe zmarłego. Kolejnym punktem jest zmiana prawa budowlanego, zakładająca zniesienie wymogu uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na budowę lub przebudowę domu jednorodzinnego. Posłowie rozpatrzą także rządowy projekt nowej ustawy o obligacjach oraz zajmą się projektem nowelizacji ustawy o sporcie, który wprowadza ulgi podatkowe dla prowadzących kluby sportowe i zniesienie zakazu finansowania sportu przez firmy bukmacherskie.

TV Trwam News

drukuj