twitter.com/KancelariaSejmu

Nowy Rzecznik Praw Obywatelskich, prof. Marcin Wiącek, rozpoczyna pracę

Podczas spotkania z dziennikarzami, tuż po złożeniu przed Sejmem ślubowania, prof. Wiącek wyraził uznanie dla parlamentarzystów za to, że potrafili się wznieść ponad podziały polityczne i zapewnili ciągłość funkcjonowania urzędu RPO.

Wśród swoich pierwszych planowanych działań wymienił przygotowanie raportu o problemach podczas pandemii.

– Chciałbym przede wszystkim przygotować raport dotyczący problemów, jakie obnażyła pandemia. Przygotować wykaz problemów, wykaz kwestii, które należy zmienić w prawie i w praktyce. Wszystko po to, abym miał materiał podczas spotkań z organami władzy publicznej, aby podyskutować o rozwiązaniach obowiązujących w trakcie pandemii i o problemach, których będzie można uniknąć, jeśli dojdzie do kolejnej fali pandemii – wskazał prof. Marcin Wiącek.    

Senat w środę w głosowaniu wyraził zgodę na powołanie prof. Marcina Wiącka na 5-letnią kadencję. Była to szósta próba wyboru przez parlament następcy Adama Bodnara, którego kadencja wygasła w ubiegłym roku. [więcej]

Marcin Wiącek jest profesorem Uniwersytetu Warszawskiego, doktorem habilitowanym nauk prawnych i kierownikiem Zakładu Praw Człowieka na Wydziale Prawa i Administracji UW.

Od 2007 r. pracuje w Biurze Orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego.

RIRM

drukuj