Wpisy

Rzecznik Praw Obywatelskich zaskarżył do TK umorzenie spraw administracyjnych w toku, w tym reprywatyzacyjnych

Przepis noweli Kodeksu postępowania administracyjnego, odnoszącej się do nieważności decyzji administracyjnych, m.in. w sprawie reprywatyzacji, zaskarżył do Trybunału Konstytucyjnego Rzecznik Praw Obywatelskich, Marcin Wiącek – poinformowało w środę Biuro RPO. Chodzi o regulację umarzającą trwające sprawy.