ZOBACZ – Nowy rząd Prawa i Sprawiedliwości

Zjednoczona Prawica zaprezentowała kandydatów na ministrów w rządzie Beaty Szydło. Lista została zatwierdzona przez Komitet Polityczny PiS-u. W gabinecie znaleźli się liderzy Solidarnej Polski i Polski Razem.

Jak wcześniej zapowiadano, funkcję prezesa Rady Ministrów obejmie Beata Szydło. W ścisłym kierownictwie rządu znajdzie się trzech wicepremierów: prof. Piotr Gliński – I Wiceprezes RM, minister kultury i dziedzictwa narodowego; Mateusz Morawiecki – minister rozwoju oraz Jarosław Gowin – szef resortu nauki i szkolnictwa wyższego.

* * *

Pełny skład Rady Ministrów:

szydłoBeata Szydło – prezes Rady Ministrów. Poseł na Sejm V, VI, VII i VIII kadencji, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości. W trakcie tegorocznej kampanii prezydenckiej szefowa sztabu wyborczego Andrzeja Dudy. Pochodzi z Przecieszyna – miejscowości położonej w gminie Brzeszcze w zachodniej Małopolsce. Przed uzyskaniem mandatu posła, od 1998 roku pełniła funkcję burmistrza gminy Brzeszcze. Od 2002 roku radna sejmiku województwa małopolskiego. W 2005 roku po raz pierwszy zasiadła w ławach sejmowych.


Piotr GliñskiPiotr Gliński – I wiceprezes Rady Ministrów, minister kultury i dziedzictwa narodowego. Wykładowca akademicki, profesor socjologii i magister ekonomii. W latach 2005-2011 przewodniczący Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Od 1988 roku związany z Uniwersytetem w Białymstoku – profesor zwyczajny, kierował Katedrą Socjologii Struktur Społecznych Instytutu Socjologii. W 2013 i 2014 roku kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera. Partia opozycyjna wnioskowała wtedy o konstruktywne wotum nieufności wobec rządu Donalda Tuska.


Mateusz MorawieckiMateusz Morawiecki – wiceprezes Rady Ministrów, minister rozwoju. Od 1998 roku związany z Bankiem Zachodnim WBK. W latach 2007 – 2015 pełnił funkcję prezesa zarządu. Absolwent historii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studiów MBA na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Na Uniwersytecie w Bazylei ukończył studia z zakresu prawa międzynarodowego, prawa europejskiego oraz integracji gospodarczej i walutowej.


Jaros³aw GowinJarosław Gowin – wiceprezes Rady Ministrów, minister nauki i szkolnictwa wyższego. Minister sprawiedliwości w latach 2011-2013. Prezes ugrupowania „Polska Razem”. Poseł na Sejm VI, VII i VIII kadencji. Założyciel i były rektor Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie.


Antoni MacierewiczAntoni Macierewicz – minister obrony narodowej. Poseł na Sejm I, III, IV, VI, VII i VIII kadencji. Pełnił funkcję ministra spraw wewnętrznych w rządzie Jana Olszewskiego. Sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej w rządzie Jarosława Kaczyńskiego. Twórca i pierwszy szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego.


Zbigniew ZiobroZbigniew Ziobro – minister sprawiedliwości. Poseł na Sejm IV, V, VI i VIII kadencji. Współzałożyciel i prezes Solidarnej Polski. W latach 2005-2007 minister sprawiedliwości i Prokurator Generalny. W 2009 roku w wyborach do Parlamentu Europejskiego uzyskał 335 tys. głosów – został posłem Ziemi Świętokrzyskiej i Małopolskiej.


Anna Stre¿yñskaAnna Streżyńska – minister cyfryzacji. W latach 2005-2006 podsekretarz stanu do spraw łączności w Ministerstwie Transportu i Budownictwa. W latach 2006-2012 prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.


Anna ZalewskaAnna Zalewska – minister edukacji narodowej. Poseł na Sejm VI, VII i VIII kadencji. Od 2003 roku związana z Prawem i Sprawiedliwością. Lider partii Jarosława Kaczyńskiego w okręgu wałbrzyskim. Inicjatorka podpisanej przez prezydenta Andrzeja Dudę „Deklaracji S8”, dotyczącej budowy drogi ekspresowej nr 8 na trasie Wrocław – Ząbkowice Śląskie – Kłodzko – granica kraju.


Jan SzyszkoJan Szyszko – minister środowiska. Poseł na Sejm V, VI, VII i VIII kadencji. Minister ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa w latach 1997-1999, minister środowiska w latach 2005-2007.


Witold BañkaWitold Bańka – minister sportu i turystyki. Były polski lekkoatleta – biegacz. Największy sukces – brązowy medal podczas mistrzostw świata w Osace w sztafecie 4×400 m (2007 r.).


El¿bieta RafalskaElżbieta Rafalska – minister pracy i polityki społecznej. Poseł na Sejm VI, VII i VIII kadencji. W latach 2006-2007 wiceminister pracy i polityki społecznej. Nauczyciel akademicki.


Dawid JackiewiczDawid Jackiewicz – minister Skarbu Państwa. Poseł na Sejm V, VI i VII kadencji. Sekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa w 2007 r. Od 2014 poseł do Parlamentu Europejskiego VIII kadencji.


Mariusz B³aszczakMariusz Błaszczak – minister spraw wewnętrznych i administracji. Poseł na Sejm VI, VII i VIII kadencji. Od 2010 r. przew. Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. W latach 2005-2007 szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.


Witold WaszczykowskiWitold Waszczykowski – minister spraw zagranicznych. Poseł na Sejm VII i VIII kadencji. W latach 2005-2008 podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Zastępca szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego w latach 2008-2010. Od 1997 roku pełnił obowiązki szefa Biura Łącznikowego RP przy NATO. Przez kolejne dwa lata zastępca Przedstawiciela RP przy NATO. Od 1997 roku Ambasador RP w Iranie. Funkcję tę pełnił przez trzy lata.


Krzysztof JurgielKrzysztof Jurgiel – minister rolnictwa i rozwoju wsi. Poseł na Sejm III, IV, V, VI, VII i VIII kadencji. W latach 2005-2006 minister rolnictwa i rozwoju wsi. Wcześniej (1995-1998) prezydent Białegostoku.


Pawe³ Sza³amachaPaweł Szałamacha – minister finansów. Poseł na Sejm VII kadencji. Wiceminister Skarbu Państwa w latach 2005–2007.


Andrzej AdamczykAndrzej Adamczyk – minister infrastruktury i budownictwa. Poseł na Sejm V, VI, VII i VIII kadencji. Szef struktur Prawa i Sprawiedliwości w okręgu krakowskim.


Marek GróbarczykMarek Gróbarczyk – minister gospodarki morskiej. Poseł do Parlamentu Europejskiego VII i VIII kadencji. Minister gospodarki morskiej w 2007 r.


Konstanty Radziwi³³Konstanty Radziwiłł – minister zdrowia. Senator IX kadencji. W latach 2001–2010 prezes Naczelnej Rady Lekarskiej w Naczelnej Izbie Lekarskiej.


Krzysztof TchórzewskiKrzysztof Tchórzewski – minister energetyki. Poseł na Sejm I, III, V, VI, VII i VIII kadencji. Wiceminister transportu w latach 1997–2001, wiceminister gospodarki w 2005 r.


Mariusz KamiñskiMariusz Kamiński – koordynator służb specjalnych. Poseł na Sejm III, IV, V, VII i VIII kadencji. Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego w latach 2006–2009.


Henryk KowalczykHenryk Kowalczyk – przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów. Poseł na Sejm V, VI, VII i VIII kadencji. W latach 2006-2007 sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


Adam LipiñskiAdam Lipiński – minister w KPRM ds. kontaktów z Parlamentem. Poseł na Sejm I, IV, V, VI, VII i VIII kadencji. W latach 2006-2007 minister w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.


Konrad SzymañskiKonrad Szymański – minister w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ds. europejskich. Poseł do Parlamentu Europejskiego VI i VII kadencji.


Beata KempaBeata Kempa – szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Poseł na Sejm V, VI, VII i VIII kadencji. W latach 2006-2007 sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości.


El¿bieta WitekElżbieta Witek – szef Gabinetu Politycznego Prezesa RM i rzecznik Rady Ministrów. Poseł na Sejm V, VI, VII i VIII kadencji.

RIRM

drukuj