fot. flickr.com

Rząd przyjął rozporządzenie uzupełniające sieć dróg szybkiego ruchu

Uzupełnienie sieci dróg szybkiego ruchu to główne założenie rozporządzenia przyjętego przez rząd. Zmiany mają na celu zmniejszenie obciążenia Krakowa ruchem tranzytowym, a także zwiększenie dostępności województwa warmińsko-mazurskiego.

Powodem zmian  była m.in. konieczność dostosowania autostrad i dróg ekspresowych do wymogów rozporządzenia Unii Europejskiej. Rozporządzenie dotyczy rozwoju transeuropejskiej sieci drogowej.

Finalnie długość sieci autostrad ma wynieść ok. 2 tys. km i ok. 5 tys. 650 km dróg ekspresowych. O problemie w dostępności komunikacyjnej Krakowa mówi poseł Bogdan Rzońca.

Dostępność komunikacyjna Krakowa jest problemem. W miarę pracy ministrów w resorcie infrastruktury, będziemy dowiadywać się o kolejnych dobrych zmianach, potrzebnych niezbędnych inwestycjach i niekoniecznie najdroższych, jak to miało miejsce za poprzedniej koalicji. Są już pewne środki finansowe, które powinny być dobrze wykorzystane na najbardziej potrzebne inwestycje. Efektem tych zmian będą udogodnienia dla ruchu komunikacyjnego, lepsze rozwiązania czasowe, bezpieczniejsze drogi dla pasażerów i kierowców. Będą to rozwiązania przynoszące obustronne korzyści – wskazuje Bogdan Rzońca.

Projekt zmian w rozporządzeniu ws. sieci autostrad i dróg ekspresowych przygotowało Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa.

Dokument wchodzi w życie po 60 dniach od daty zgłoszenia w Dzienniku Ustaw.

RIRM

drukuj