Projekt ustawy dot. rozliczenia podwykonawców w Sejmie

W Sejmie odbędzie się dziś pierwsze czytanie projektu ustawy o szczególnych zasadach rozliczenia podwykonawców autostrady A2 i A4. Chodzi o spółki Dolnośląskie Surowce Skalne S.A. oraz Poldim S.A.

Projekt m.in. określa zasady solidarnej odpowiedzialności inwestora czyli Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad za zobowiązania spółek.

– Proponujemy dwa podstawowe rozwiązania. Po pierwsze, możliwość potrącenia należności, które przysługują tym firmom podatkami, których dochodził od nich FISKUS. Po drugie, rozciągnięcie odpowiedzialności Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad za zobowiązania zaciągnięte wobec tych podwykonawców; tak, żeby oni mogli bezpośrednio uzyskiwać wynagrodzenie od GDDKiA. To są te zapasowe pomysły, koncepcje które uważam, że powinny załatwić ostatecznie problem firm, które zostały wyprowadzone „w pole” przez nieudolną administrację – powiedział poseł Paweł Szałamacha, który będzie w Sejmie uzasadniał projekt.

Poseł dodaje, że projekt powinien być przyjęty już w ubiegłym  roku.

– Kwestia jest taka, że koalicja rządząca przepchnęła go z tej ścieżki legislacyjnej, chcąc po prostu pokazać, że my nie mamy pomysłów, że nie mamy propozycji rozwiązania tego problemu. Tak działają w dziesiątkach innych spraw. Ta ustawa powinna być przyjęta latem poprzedniego roku, a nie teraz. Nadal ona ma uzasadnienie, ponieważ tylko część firm mogło skorzystać z tych rozwiązań, które przyjęła większość sejmowa kilka miesięcy temu, kiedy problem był zapalny – podkreślił poseł Paweł Szałamacha.

RIRM

drukuj