fot. Andrzej Kulesza/Nasz Dziennik

„S” apeluje o prowadzenie przez Polskę własnej polityki energetycznej

Przewodniczący śląsko-dąbrowskiej „Solidarności” apeluje do rządu o prowadzenie przez Polskę własnej polityki energetycznej i klimatycznej, dostosowanej do naszych warunków. Apel znalazł się w liście, skierowanym wczoraj do premier Ewy Kopacz.

Dominik Kolorz przypomniał, że Polska sprzeciwiła się planom wcześniejszego wejścia w życie mechanizmu rezerwy stabilizującej rynek uprawnień do emisji (tzw. MSR) CO2, który szkodzi interesom naszego kraju. Pochwalił te działania i zachęcił do jeszcze bardziej zdecydowanej postawy.

Przewodniczący śląsko-dąbrowskiej „Solidarności” podkreślił jednocześnie, że sposób forsowania przez Komisję Europejską tego mechanizmu łamie zapisy traktatu o funkcjonowaniu UE i kwalifikuje się do zaskarżenia w Europejskim Trybunale Sprawiedliwości. Zapewnił o wsparciu dla prowadzeniu działań mających na celu ochronę naszego interesu.

Poseł Piotr Naimski z Sejmowej Komisji Gospodarki mówi, że apel „Solidarności” jest w pełni zasadny. Wyjaśnił, że KE dąży do zacieśnienia reżimu emisji CO2, aby polityka dekarbonizacji gospodarki UE była szybka i skuteczna.

– Co oznacza dla polskiej gospodarki odejście od węgla, tzn. problem z dostawami energii w Polsce. Ostatnie decyzje Komisji Europejskiej przyspieszają podwyżkę cen za emisję dwutlenku węgla w Europie. Znowu rząd premier Ewy Kopacz nieskutecznie się temu sprzeciwia. Komisja Europejska używa błędnej podstawy prawnej do podejmowania takiej właśnie decyzji. Pani Kopacz i polski rząd powinni zwracać uwagę na tę błędną podstawę prawną, a jeżeli nie, to po prostu zgłosić to do trybunału sprawiedliwości, formalnie zaskarżyć Komisję Europejską – powiedział poseł Piotr Naimski.      

Komisja Europejska proponowałaby mechanizm rezerwy stabilizującej rynek uprawnień do emisji został uruchomiona w 2021 r., jednak negocjatorzy Parlamentu Europejskiego i państw członkowskich ustalili, że stanie się to w 2019 r. Polsce nie udało się zablokować tych przepisów.

RIRM

drukuj