fot. PAP/Rafał Guz

NIK skierowała 16 zawiadomień do prokuratury po wykryciu nieprawidłowości w realizacji programu „Praca dla Więźniów”

Najwyższa Izba Kontroli wykryła nieprawidłowości w realizacji programu „Praca dla Więźniów”. Izba zdecydowała o skierowaniu 16 zawiadomień do prokuratury. Program przygotował resort sprawiedliwości. Były wiceminister Patryk Jaki ocenił, że są to zarzuty polityczne.

Kontrolerzy zwrócili uwagę m.in. na finansowane inwestycji i remontów realizowanych ze środków publicznych. Stwierdzono 27 przypadków udzielenia zamówień z naruszeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Chodzi o 115 mln zł.

Marek Bieńkowski, dyrektor departamentu porządku i bezpieczeństwa wewnętrznego NIK, przedstawił nieprawidłowości wykryte w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu. Kontrolerzy zwrócili uwagę na budowę toru przeszkód.

– Koszt inwestycji wyniósł pięciokrotnie więcej, czyli grubo ponad prawie 370 tys. złotych. W związku ze stwierdzeniem tej nieprawidłowości, w zeszłym tygodniu Najwyższa Izba Kontroli podpisała zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa z artykułu 296. paragraf 1 Kodeksu karnego, czyli wyrządzenia znacznej szkody majątkowej – powiedział Marek Bieńkowski.

NIK podjął decyzję o przeprowadzeniu ogólnopolskiej kontroli, która objęła Ministerstwo Sprawiedliwości, Centralny Zarząd Służby Więziennej oraz siedem innych jednostek. Ma ona potrwać do końca stycznia 2020 r.

Głównym celem programu „Praca dla więźniów” jest budowa 40 hal produkcyjnych przy zakładach karnych i aresztach śledczych, w których osadzeni będą mogli pracować.

RIRM

drukuj