PAP/Wojtek Jargiło

NIK: Nie stworzono warunków do sprawnego funkcjonowania Państwowego Ratownictwa Medycznego. R. Badach-Rogowski: Pandemia pogorszyła sytuację całego systemu

Problemy Ratownictwa Medycznego wskazane przez Najwyższą Izbę Kontroli są nagłaśniane od lat, a pandemia jeszcze pogorszyła sytuację całego systemu – tak skomentował raport Izby Roman Badach-Rogowski, przewodniczący Krajowego Związku Zawodowego Pracowników Ratownictwa Medycznego.

NIK po kontroli oceniła, że nie stworzono warunków do sprawnego funkcjonowania Państwowego Ratownictwa Medycznego. Pomimo reorganizacji systemu i większych nakładów na jego działanie nie wyeliminowano istniejących od lat problemów.

Kontrolerzy wymienili m.in. brak lekarzy, nadmierne obciążenie Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych (SOR) pacjentami, którzy nie powinni tam trafić, oraz długi czas oczekiwania na karetki.

Problemy stwarza także sama organizacja systemu – ocenił Roman Badach-Rogowski.

– Ratownictwo Medyczne w tej chwili chyba zastępuje całość Podstawowej Opieki Zdrowotnej. To wszystko jest źle zorganizowane, niedofinansowane. Nie wystarczy, że „pozbyliśmy się” podmiotów prywatnych z Ratownictwa, bo nadal podmioty prywatne funkcjonują, tylko trochę inaczej są usytuowane, gdyż przekazały na przykład część swoich udziałów samorządowi. (…) Cały czas wnioskujemy jedno – powinno być 16 Wojewódzkich Stacji Ratownictwa Medycznego w Polsce. Powinno być to zorganizowane na wzór Państwowej Straży Pożarnej w Polsce. Myślę, że jeszcze długo będziemy borykali się z tym problemem, biorąc pod uwagę, że środków jest ciągle za mało – wskazywał przewodniczący Krajowego Związku Zawodowego Pracowników Ratownictwa Medycznego.

W raporcie NIK czytamy również, że rozbudowa systemów, które miały umożliwić monitoring jakości świadczeń i skrócić czas obsługi pacjentów na SOR-ach, jest opóźniona o kilka lat.

Izba skierowała stosowne zalecenia do premiera Mateusza Morawieckiego oraz Ministerstwa Zdrowia, aby skutecznie usprawnić funkcjonowanie systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego.

Z raportem można zapoznać się [tutaj]. 

RIRM

drukuj