NIK krytykuje działania KRRiT

Najnowszy raport NIKu potwierdza dyskryminację TV Trwam. W dokumencie wykazano niegospodarność przy „rozkładaniu niektórym nadawcom opłat koncesyjnych na raty”. NIK zarzuca Radzie, że jej decyzja naraża na straty budżet państwa.

Wnioski NIK pokrywają się z zarzutami podnoszonymi przez Fundację Lux Veritatis, która nie otrzymała miejsca na cyfrowym multipleksie. Fundacja wielokrotnie udowodniła, że ma wystarczające zaplecze finansowe. Jednak KRRiT koncesje przyznała podmiotom, które nie miały pieniędzy nawet na opłacenie opłat koncesyjnych. Krajowa Rada wyraziłazgodę na rozłożenie ich na raty.

 

 

NIK skontrolowała cztery koncesje na łączną kwotę 29 mln zł. Z dokumentu wynika, że Rada rozłożyła m.in. na 114 rat spłatę zobowiązań spółkom Stavka i Lemon Records. Paweł Biedziak – rzecznik prasowy NIK powiedział, że rozłożenie spłaty nie jest niezgodne z prawem jednak w takim przypadku w uzasadnieniu musi zostać wskazany ważny interes publiczny. Tego jednak zabrakło.

 


Pobierz Pobierz

RAPORT NIK  (CZYTAJ)

 

Lidia Kochanowicz, dyrektor finansowy Fundacji Lux Veritatis odnosząc się do dokumentu izby powiedziała, że potwierdza to słuszność fundacji w zakresie nieprawidłowości oceny podmiotów pod względem finansowym.

Lidia Kochanowicz, wielokrotnie informowała o nieprawidłowościach w procesie przyznawania koncesji. Jednak UKE odmówił wszczęcia postępowania w tej sprawie.

Wszczęcia postępowania odmówił także Wojewódzki Sąd Administracyjny  Lidia Kochanowicz zapowiedziała, że Fundacja Lux Veritatis odwoła się od wyroku i wykorzysta do tego raport NIKu.

Pobierz Pobierz
NIK powinna przeprowadzić weryfikację procesu koncesyjnego przeprowadzonego przez KRRiT, który dotyczył miejsc na multipleksie cyfrowym – stwierdziła poseł Barbara Bubula, była członek KRRiT.

Pobierz Pobierz
Prof. Krystyna Pawłowicz, konstytucjonalista i poseł stwierdziła, że sejmowe komisje otrzymały już informacje o zgłaszaniu projektów planów dla kontroli NIK. Najprawdopodobniej PiS złoży wniosek o kontrolę Krajowej Rady.

Pobierz Pobierz

 

NIK musi sprawdzić cały proces koncesyjny dotyczący naziemnej TV cyfrowej, który przeprowadziła KRRiTV  – stwierdził poseł Mariusz Błaszczak – przewodniczący KP PiS. Poseł chce także, aby ta sprawa stała się przedmiotem obrad sejmowej komisji kontroli.


Pobierz Pobierz

Mariusz Błaszczak powiedział też, proces koncesyjny był nierzetelny. Dodał, że doszło do uprzywilejowania jednych podmiotów, a dyskryminacji drugich.


Pobierz Pobierz

O kontrolę procesu koncesyjnego przez NIK wnioskował także Klub Parlamentarny Solidarnej Polski. Obecnie – jak zapowiedział poseł Arkadiusz Mularczyk szef klubu – taki dokument zostanie złożony ponownie.


Pobierz Pobierz

Przypomnijmy cały czas trwa liczenie podpisów pod protestem do KRRiTV, która dyskryminuje katolickiego nadawcę. Swój sprzeciw wyraziło już 2 mln 262 tys. 724 osób przysyłając kopie swojego podpisu do siedziby RM w Toruniu.

 

 ***

Warszawa, dn. 5.07.2012r.

Solidarna Polska składa wniosek o całościowe zbadanie procesu koncesyjnego dla Tv Trwam

 

 Solidarna Polska składa wniosek do NIK oraz Sejmowej Komisji Kontroli o podjęcie uchwały w celu całościowego zbadania procesu koncesyjnego  dotyczącego nieprzyznania koncesji dla Tv Trwam, w oparciu o raport NIK dotyczący wykonania budżetu przez KRRiT.

 

Z raportu sporządzonego przez Najwyższą Izbę Kontroli wynika, że część nadawców, którzy otrzymali koncesję na pierwszy multipleks, nie stać na opłaty koncesyjne. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zezwoliła tym nadawcom na pokrycie kosztów w ratach.NIK ocenił tę decyzję jako działania niegospodarne i niecelowe, które narażają budżet państwa na straty.

 

 

Poza oczywistym negatywnym działaniem ze względu na dobro finansów publicznych, jest niezrozumiałe, dlaczego Jan Dworak podjął decyzję o rozłożeniu opłat na raty. Fundacja Lux Veritatis nie otrzymała koncesji, mimo że byłaby w stanie uiścić opłatę koncesyjną zgodnie z prawem – jednorazowo. Spółki Stavka i Lemon Records będą spłacać koncesję w aż 114 ratach, a spółka Eska w 93.

W obliczu tak rażących nieścisłości, Solidarna Polska w oparciu o raport NIK dotyczący wykonania budżetu przez KRRiT, występuje do NIK oraz Komisji Kontroli z wnioskiem o podjęcie uchwały w celu przeprowadzenia całego  procesu koncesyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem fundacji Lux Veritatis, której odmówiono miejsca na multipleksie. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jawnie dyskryminuje media katolickie, czego jawnym dowodem jest sprawozdanie NIK.

 

 

Ponadto, w nawiązaniu do naszej poprzedniej prośby do Najwyższej Izby Kontroli o podjęcie kontroli prawidłowości przyznawania przez KRRiT koncesji na nadawanie naziemnej telewizji cyfrowej, ponawiamy zapytanie. Oprócz tego, zwracamy się do Komisji Kontroli Państwowej o zainicjowanie wspomnianego wyżej procesu kontrolnego przez NIK.

Biuro Prasowe

Solidarnej Polski

 

 

drukuj