fot. flickr.com

NIK: Obiekty mostowe są źle zarządzane

NIK alarmuje, że administracja drogowa w fatalny sposób zarządza obiektami mostowymi. W konsekwencji mosty, wiadukty, estakady, kładki oraz przepusty nie są utrzymywane w odpowiednim stanie technicznym, który zapewniałby bezpieczeństwo.

Na wielu mostach ze względu na zły stan techniczny wprowadzano ograniczenia nośności pojazdów, dopuszczalnej prędkości oraz zwężano pasy ruchu.

Prezes NIK Krzysztof  Kwiatkowski podkreśla, że większość skontrolowanych obiektów była w złym stanie technicznym, ponieważ ich nie remontowano, a nawet nie zabezpieczono środków na ten cel.  

– Przeprowadzone przez kontrolerów NIK oględziny 339 obiektów mostowych wykazały, że w co trzecim nie były usuwane nawet uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu ruchu drogowego, lub grożące katastrofą budowlaną. Dlatego w co piątej ze skontrolowanych jednostek kontrolerzy NIK jeszcze w toku kontroli wnioskowali o niezwłoczne usunięcie uszkodzeń – powiedział prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski.

Według GUS na sieci polskich dróg publicznych znajduje się ponad 35 tys. obiektów mostowych. NIK nie wyklucza jednak, że może ich być nawet o kilka tysięcy więcej.

NIK zwróciła się do Ministra Finansów, aby w porozumieniu z ministrem właściwym ds. transportu zapewnił samorządom stałe, wieloletnie finansowanie remontów obiektów mostowych, które umożliwiłoby długookresowe planowanie i realizację robót.

RIRM

 

drukuj