fot. PAP

NIK przeprowadzi kontrole stanu sieci dróg lokalnych

NIK pod kontrolę podda system sieci dróg lokalnych, czyli około 95 proc. wszystkich dróg w Polsce. Izba Kontroli zaniepokojona jest niskimi nakładami jakie rząd przeznacza na ten wysoki procent dróg. Nakłady te są znacznie niższe niż pozostałe 5 proc. dróg krajowych – zwraca uwagę Jan Kołtun, dyrektor Delegatury Izby w Poznaniu.

Poznańska Naczelna Izba Kontroli zapowiedziała już, że sprawdzi drogi lokalne pod trzema względami: jakości konstrukcji, organizacji ruchu oraz bezpieczeństwa.

Kontrolę NIK poprzedził panel ekspertów. Na zorganizowaną przez poznańską delegaturę konferencję przybyli naukowcy, inżynierowie budownictwa, samorządowcy i policjanci.

Podczas panelu Jan Kołtun, dyrektor Delegatury Izby w Poznaniu zwracał uwagę m.in. na to, że nakłady przeznaczane na trasy lokalne są mniejsze niż na pozostałe 5 proc. dróg krajowych. W konsekwencji mamy więcej dróg ekspresowych, ale otoczonych przez zaniedbane i niebezpieczne drogi dojazdowe – zaznaczał.

– My tylko ustalimy i pokażemy skalę nieprawidłowości – ona jest ogromna – począwszy od niezrozumienia istoty tego krwioobiegu transportu jaki funkcjonuje i tej ogromnej liczby dróg lokalnych jak też zwiększania się ich w całej gospodarce. To co panel ekspertów pokazał nam znakomicie na konkretnych przykładach to między innymi to, w jaki sposób poprawa jakości dróg wpływa na radykalne obniżenie wypadków na tych odcinkach – mówił Jan Kołtun.

Eksperci podkreślają, że to właśnie na tych drogach w wypadkach ginie najwięcej ludzi. W Polsce na 100 osób uczestniczących w wypadkach życie traci 7 osób, dla przykładu w Niemczech jedna.

RIRM

drukuj