fot. flickr.com

Negatywna ocena NIK-u dla planu restrukturyzacji Stoczni Gdańskiej

Najwyższa Izba Kontroli  negatywnie ocenia realizację przez Stocznię Gdańsk planu restrukturyzacji, który został przygotowany przez ukraińskiego inwestora oraz zatwierdzony przez Komisję Europejską.

Według kontrolerów Stocznia Gdańsk nie uzyskała zakładanej długoterminowej rentowności i trwałej zdolności do konkurowania na rynku.

Ponadto,  produkcja stoczniowa w latach 2009-2012 była realizowana przez stocznię na poziomie niższym niż założony w planie. Z raportu Izby wynika, że  strata była na tyle wysoka, że zagrażała dalszej działalności spółki.

Stocznia Gdańsk nie wywiązywała się także ze zobowiązań publiczno-prawnych m.in. wobec ZUS.

– Stocznia Gdańsk nie zrealizowała zakładanych w planie restrukturyzacji wielkości dotyczących nakładów inwestycyjnych, przerobu liczby ton stali na cele produkcji stoczniowej, produkcji wież wiatrowych, dostaw statków. Produkcja stoczniowa była realizowana przez Stocznię Gdańsk na poziomie niższym niż założony w planie restrukturyzacji. Stocznia nie wywiązywała się ze zobowiązań publiczno-prawnych, np. wobec ZUS, chociaż sama udzielała pożyczek inwestorowi ukraińskiemu oraz spółkom z nim powiązanych – powiedział Paweł Biedziak, rzecznik NIK-u.

Jeśli chodzi o zatrudnienie, w czasie restrukturyzacji kontrolerzy zaznaczyli, że spółka utrzymała zaplanowany poziom. Mimo stwierdzonych nieprawidłowości NIK pozytywnie oceniła też  działania Agencji Rozwoju Przemysłu.

ARP udzieliła stoczni pożyczki w wysokości 150 mln zł.

RIRM

drukuj