Sejm przyjął dwa projekty dot. in vitro

Dwa projekty dotyczące in vitro. Projekt rządu i projekt autorstwa SLD trafią do prac w sejmowej Komisji Zdrowia. Posłowie odrzucili natomiast projekt Prawa i Sprawiedliwości, zakazujący tworzenia embrionów ludzkich poza organizmem matki. Głosowanie w Sejmie poprzedziła debata.

Przyjęte projekty regulują stosowanie in vitro w Polsce. Rządowy projekt zakłada, że z procedury in vitro będą mogły korzystać małżeństwa oraz osoby we wspólnym pożyciu. Zabronione ma być tworzenie zarodków w celach innych niż pozaustrojowe zapłodnienie; zarodek będzie można przekazać na rzecz anonimowej biorczyni.

Poseł Małgorzata Sadurska powiedziała podczas debaty, że w myśl rządowego projektu, w momencie zapłodnienia nie powstaje nowy człowiek, tylko grupa komórek, której tak naprawdę nie przysługują żadne prawa.

Czy to jest kompromis intelektualny? Z tą grupą komórek można zrobić wszystko. Zgodnie z rządowym projektem ustawy, człowiek w fazie embrionalnej – dla wyznawców kompromisu intelektualnego grupa komórek, zarodek – będzie przechodził testowanie. Na podstawie badań będzie określana jego przydatność do zastosowania w procedurze medycznej wspomagania prokreacji. To testowanie to nic innego jak selekcja. Te, co się nadają przechodzą dalej. Te, które się nie nadają mają pecha, giną. Jest to eugenika we wczesnej postaci. Selekcja zarodków i eliminacja tych, które – według subiektywnej opinii – nie rozwiną się. Czy to jest zagwarantowanie i respektowanie konstytucyjnego prawa do ochrony godności? – pytała poseł Małgorzata Sadurska.

Poseł podkreśliła, że in vitro nie jest metodą leczenia niepłodności, a sztuczną inżynierią, technologiczną protezą płodności. Dlatego PiS w swoim projekcie domagało się zakazu tworzenia embrionów ludzkich poza organizmem kobiety. Projekt ten jednak został odrzucony.

Promowaniu in vitro i finansowaniu z budżetu państwa sprzeciwiają się organizacje pro rodzinne i pro life. O zagrożeniach jakie niesie sztuczne zapłodnienie alarmuje wielu ekspertów, także zespół bioetyczny przy Konferencji Episkopatu Polski.


TV Trwam News/RIRM

drukuj