fot. PAP

NIK ponownie skontroluje szkoły

NIK ponownie sprawdzi, czy szkoły podstawowe są gotowe na przyjęcie sześcioletnich dzieci. Kontrola obejmie więcej szkół niż poprzednim razem i będzie przeprowadzona przed 1 września 2014 r.

Ma to być tzw. kontrola sprawdzająca, która będzie dotyczyć nie tylko dotychczas sprawdzonych szkół – mówi Paweł Biedziak, rzecznik Izby.

– Nasz raport dotyczący sześciolatków wysłaliśmy do wszystkich gmin w Polsce po to, aby sprawdzono czy te nieprawidłowości (które my znaleźliśmy w 32 szkołach, które wybraliśmy losowo do kontroli) nie występują aby na terenie wszystkich gmin w kraju. Każdy z wójtów, burmistrzów, prezydentów ma nasz raport – może sprawdzić. Mają go także kuratorzy, mogą sprawdzić, jak to wygląda i skorygować wszystkie te nieprawidłowości, na które wskazaliśmy. Równocześnie wyraziliśmy taką opinię: są do skorygowania do 1 września – podkreśla Paweł Biedziak, rzecznik NIK.

Poprzedni raport Najwyższej Izby Kontroli w sprawie przygotowania szkół podstawowych dla rozpoczynających naukę sześciolatków Izba ogłosiła w połowie października. Wynikało z niego, m.in. że „szkoły podstawowe nie są wystarczająco przygotowane do objęcia nauką dzieci sześcioletnich”.

Zarzut NIK dotyczył głównie wyposażenia szkół i klas, a także opieki dla sześciolatków przed lekcjami i po nich.

Korekty wymagało wyposażenie tych miejsc nie tylko sal lekcyjnych, ale także pracowni komputerowych czy sal gimnastycznych. Wyposażenie szkoły – i na to zwróciliśmy uwagę. Jest sporo czasu do poprawienia. Liczymy na to, że w tej majowej kontroli sprawdzającej będziemy mogli powiedzieć, że te nieprawidłowości zostały naprawione – mówi Paweł Biedziak.

Obowiązek szkolny dla sześciolatków ma nieodwołalnie – jak zapowiada MEN – wejść w życie od 1 września 2014 r.

RIRM

drukuj