fot. pap/dpa

Zakaz elementów religijnych podczas uroczystości szkolnych?

Wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska twierdzi, że uroczystości szkolne muszą być pozbawione elementów religijnych. Pismo w tej sprawie trafiło do dyrektorów warszawskich szkół. Renata Kaznowska w swoim stanowisku powołała się na zapisy konstytucyjne.

Chodzi m.in. o to, aby osoby duchowne obecne na uroczystościach związanych z życiem szkoły nie inicjowały modlitw, czy błogosławieństw.

Instytut Ordo Iuris przypomina dyrektorom placówek, że w polskim prawie nie ma przepisu, który stwierdza, że szkoła ma świecki charakter.

Mec. Łukasz Bernaciński z Centrum Analiz Ordo Iuris podkreśla, że władze publiczne mają obowiązek gwarancji możliwości ekspresji religijnej.

– Szkoła ma obowiązek nauczania o chrześcijańskim dziedzictwie narodu i to nie tylko na lekcjach w treściach nauczania. Katalog tego nauczania nie jest w żaden sposób ograniczony, czyli możemy przyjąć, że podczas wydarzeń szkolnych, mogą być obecne treści nawiązujące do chrześcijańskiego dziedzictwa narodu. Nie należy także zabraniać dzieciom, których rodzice sobie tego życzą, udziału w tych wydarzeniach. Taki zakaz nie miałby żadnej podstawy prawnej – powiedział Łukasz Biernaciński.

Łukasz Bernaciński dodaje, że należy odróżnić udział w praktykach religijnych od ich obserwowania lub bycia ich świadkiem.

Podkreśla, że osoby niewierzące nie mogą oczekiwać, że nie będą miały kontaktu z osobami wierzącymi oraz ich praktykami i symbolami.

 

 

RIRM

drukuj