fot. PAP/Rafał Guz

NIK: Miejscowości turystyczne z południa Polski mają problem z gospodarką wodno-ściekową

Miejscowości turystyczne z południa Polski mają problem z gospodarką wodno-ściekową – wskazuje Najwyższa Izba Kontroli. W efekcie mogą się tam pojawić problemy z ilością i jakością dostarczanej wody.

W najnowszym raporcie NIK wziął pod lupę działalność kilkunastu gmin z południa kraju w latach 2010-2017.

Kontrolerzy wskazali, że nie wszystkie inwestują w infrastrukturę wodno-ściekową w sposób wystarczający dla zapewnienia ich zrównoważonego rozwoju.

– W 2017 r. w 6 gminach z 17 skontrolowanych z sieci wodociągowej korzystała mniej niż połowa mieszkańców. Również mniej niż połowa mieszkańców pięciu skontrolowanych gmin korzystała z sieci kanalizacyjnej. Tymczasem ponad połowa z 17 skontrolowanych gmin nie uchwaliła wieloletnich planów rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych – zaznaczył prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski.

Główną przyczyną takiej sytuacji – jak czytamy w raporcie – są koszty realizacji inwestycji, które przekraczają możliwości finansowe samorządów.

W efekcie NIK zawnioskował do premiera o przygotowanie zmian przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Dodatkowo zarekomendował samorządowcom większe zaangażowanie w rozbudowę i modernizację sieci wodociągowo-kanalizacyjnych na terenie gmin.

RIRM

drukuj