fot. twitter.com/NIKgovPL

NIK: Działania Agencji Rozwoju Przemysłu dotyczące zarządzania aktywami jako mało efektywne

Najwyższa Izba Kontroli oceniła działania Agencji Rozwoju Przemysłu dotyczące zarządzania aktywami jako mało efektywne. W raporcie NIK wskazała, że Agencja nie osiągnęła wszystkich celów, a koszty utworzonych funduszy inwestycyjnych przewyższały przychody.

Jak przypomniała NIK, w 2015 r. ARP wniosła część aktywów wartych wtedy ponad 250 mln zł do dwóch funduszy inwestycyjnych zamkniętych aktywów niepublicznych.

Przedmiotem kontroli był m.in. nadzór właścicielski nad spółkami portfelowymi ARP i realizowane przez nią operacje kapitałowe.

W raporcie NIK przyznała, że działania Agencji Rozwoju Przemysłu były zgodne z przepisami, a nadzór właścicielski prawidłowy. Jednak – jak mówi prezes NIK Marian Banaś – nie wszystkie działania były dostatecznie sprawne.

– Wdrożony mechanizm zarządzania aktywami z wykorzystaniem funduszy inwestycyjnych nie okazał się efektywny. Nie osiągnięto celów w zakresie zbywania aktywów i uzyskania przychodów z tego tytułu. Szacowano wpływy w wysokości ponad 100 mln zł, a osiągnięto jedynie 1mln 300 tys. zł. Za to łączne koszty funkcjonowania funduszy przekroczyły 28 mln zł – zaznacza Marian Banaś.

Izba stwierdziła też m.in., że nie zadbano o kompleksowość planów strategicznych, zabrakło ewaluacji modelu zarządzania i przyjętych instrumentów.

Agencja Rozwoju Przemysłu jest spółką akcyjną należącą do Skarbu Państwa, która ma wspierać przedsiębiorstwa w rozwijaniu działalności. Celem tej współpracy jest zwiększanie konkurencyjności polskiej gospodarki.

30 czerwca 2019 r. w portfelu ARP znajdowało się 60 spółek, w tym m.in. Polska Grupa Zbrojeniowa SA.

RIRM

drukuj