NIK: 1/3 szpitali nie używa efektywnie nowego sprzętu

Z powodu braku koordynacji zakupów i złego planowania 1/3 skontrolowanych szpitali nie używała efektywnie nowego sprzętu zakupionego dzięki środkom UE – wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli.

NIK podkreśla, że 1/3 skontrolowanych szpitali, które zakupiły specjalistyczny sprzęt nie wykorzystała go tak, jak planowała we wnioskach o dofinansowanie, a oznacza to, że liczba faktycznie udzielonych świadczeń była niższa od przewidywań.

Badaliśmy zakup i wykorzystanie aparatury w pewnym zakresie. Była to aparatura głównie do diagnostyki. Analizując sytuację tych zakładów przed otrzymaniem dofinansowania zakłady posiadały 321 aparatur z zakresu, który kontrolowaliśmy. Analizując wiek tych urządzeń można było stwierdzić, że najwięcej aparatów było w grupie powyżej 8 lat; były to urządzenia w wielu przypadkach wiekowe, które nie gwarantowały wysokiej jakości badań diagnostycznych. Były to urządzenia, które nie zapewniały powtarzalności wyników oraz urządzenia, które w niektórych przypadkach mogły stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa pacjentów – powiedział Piotr Wasilewski z Departamentu Zdrowia NIK.

Kontrola NIK potwierdziła, że samorządy nie dokonały na swoim terenie rzetelnych analiz potrzeb zdrowotnych, ani nie posiadały aktualnych danych dotyczących rozmieszczenia aparatury medycznej.

Dane o rozmieszczeniu specjalistycznego sprzętu, zgromadzone przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia dla Ministerstwa Zdrowia, różniły się od danych uzyskanych przez kontrolerów bezpośrednio od wojewodów.

NIK skontrolowała 46 jednostek, w tym m.in. Ministerstwo Zdrowia i 30 podmiotów leczniczych.

RIRM

drukuj