fot. M. Marek/Nasz Dziennik

„Nie daj się wkręcić” – akcja informacyjna dot. bezpieczeństwa w gospodarstwach rolnych

Ruszyła ogólnopolska akcja informacyjna dotycząca bezpieczeństwa w gospodarstwach rolnych. Jej inicjatorem jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Kampania przebiega pod hasłem „Nie daj się wkręcić”.

Dzięki programom rolnicy zapoznają się z zasadami bezpiecznej pracy przy obsłudze maszyn rolniczych, zwłaszcza przy ruchomych częściach urządzeń. W tym celu organizowane będą spotkania informacyjne oraz szkolenia BHP w remizach strażackich czy urzędach gminy.

Prewencyjne działania skierowane są również do dzieci rolników – mówił Cezary Nobis, dyrektor Biura Prewencji KRUS.

– Konkurs plastyczny – 36 tys. prac dzieci, których traktujemy jako ambasadorów naszej pracy prewencyjnej. Przez dzieci staramy się dotrzeć do rolników, aby przez dzieci pobudzić ich świadomość, żeby dzieci pilnowały rodziców i prosiły ich o zmianę, bo to skutkuje bardziej niż prośby inspektorów prewencji. Mamy też nowe rzeczy – e-learning dla dzieci w wieku szkolnym. Poruszając się postacią animowaną, zbierając marchewki dla królików, odpowiadają na pytania i poruszają się po wirtualnym świecie. To godzinna lekcja bezpieczeństwa poprzez zabawę – powiedział Cezary Nobis.

Zdaniem KRUS, działania prewencyjne przynoszą wymierny skutek. W 2018 roku liczba była wypadków w rolnictwie była o prawie 3 tys. niższa niż rok wcześniej.

RIRM

drukuj