fot. Mateusz Marek/Nasz Dziennik

„Nasz Dziennik”: Fałszywy alarm

Czwartkowy „Nasz Dziennik” opisuje „gehennę rodziny z Siedlec”, która po ingerencji szkoły musiała udowadniać przed sądem, że nie krzywdzi swoich dzieci. Rodzice sprawują władzę rodzicielską zgodnie z dobrem swoich dzieci – orzekł w końcu Sąd Rejonowy w Siedlcach.

Jak opisuje „Nasz Dziennik”, sprawa dotyczy rodziny K. z Siedlec wychowującej czworo dzieci.

„Bardzo cieszymy się z tego wyroku sądu. Ale nie wynagrodzi nam to wielu miesięcy obaw o los naszej rodziny i wielu upokorzeń” – mówią państwo K. „Naszemu Dziennikowi”.

Sprawa, która toczyła się przed Sądem Rejonowym w Siedlcach, dotyczyła ograniczenia władzy rodzicielskiej państwa K. wobec czworga ich dzieci – pisze „Nasz Dziennik”. Postępowanie zostało wszczęte z urzędu, po wniosku ze Szkoły Podstawowej nr 11 im. Jana Pawła II w Siedlcach, do której uczęszcza jeden z synów tego małżeństwa. Szkoła wnosiła o wgląd w sytuację rodzinną – w pismach wysyłanych do sądu placówka alarmowała, że w rodzinie K. może dochodzić do przemocy (dowodem miał być siniak na czole chłopca), sugerowano niewłaściwe wypełnianie obowiązków rodzicielskich, co miało zaburzać prawidłowy proces wychowawczy chłopca, powodować, że był on pobudzony i agresywny wobec rówieśników i nauczycieli oraz że źle się uczył.

Szkoła zaznaczała też, że rodzice nie współpracują z nauczycielami, uniemożliwiają uczęszczanie dziecka na zajęcia terapeutyczne, a chłopiec miał przejmować ich negatywne postawy wobec szkoły i nauczycieli.

„Zarzuty, jakie były wobec nas kierowane, okazały się całkowicie bezpodstawne, to były zwykłe oszczerstwa. Szkole nie podobało się, że interesujemy się, jak wykonuje zalecenia medyczne wobec naszego syna. Gdybyśmy nie interesowali się naszym dzieckiem, nie byłoby żadnego wniosku do sądu” – twierdzą rodzice.

PAP/RIRM

drukuj