fot. twitter.com/KUL_Lublin/

Na KUL powstanie Centrum Badań nad Polakami i Żydami ratującymi ofiary totalitaryzmów

W najbliższych tygodniach na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim zostanie utworzone Centrum Badań nad Polakami Ratującymi Żydów i Żydami Ratującymi Polaków w czasach II wojny światowej oraz komunizmu – poinformował rektor KUL im. Jana Pawła II, ks. prof. Mirosław Kalinowski.

Rektor KUL podkreślił, że Centrum będzie samodzielną jednostką badawczą, funkcjonującą w strukturze uniwersytetu. Dodał, że obecnie prowadzone są konsultacje z różnymi środowiskami i tworzone plany funkcjonowania na najbliższe lata.

„Powstały już publikacje dotyczące wzajemnej pomocy Polaków i Żydów w czasach totalitaryzmów, ale istnieje potrzeba ujęcia tej kwestii całościowo, wprowadzenia metodologii naukowej i pogłębionych badań. To zasadnicze sprawy w historii obu narodów w XX wieku. Nasz uniwersytet podejmie te zagadnienia, także w odpowiedzi na prośby, które do nas docierają” – powiedział ks. prof. Mirosław Kalinowski.

Zaznaczył, że Centrum Badań nad Polakami Ratującymi Żydów i Żydami Ratującymi Polaków, będzie współpracowało z podmiotami zewnętrznymi, w tym z zagranicznymi. Wydawane publikacje będą tłumaczone na języki angielski i hebrajski.

„Chcemy, by efekty pracy badawczej Centrum docierały również do młodych ludzi, stąd wykorzystywane będą nowe technologie komunikacyjne, tak by sposób przekazu był zgodny ze współczesnymi trendami. Jednym z pierwszych projektów będzie multimedialna Encyklopedia Polaków Ratujących Żydów i Żydów Ratujących Polaków, wydana w wersji tradycyjnej oraz internetowej” – poinformował rektor KUL.

Przy Centrum funkcjonowała będzie rada naukowo-programowa, do której zaproszeni zostaną przedstawiciele środowiska żydowskiego.

 

 

KAI/KUL

drukuj