fot. pixabay.com

„Obudzić (nie)odkryty potencjał rodziny” – kongres na KUL-u

Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim trwa kongres „Obudzić (nie)odkryty potencjał rodziny – Rodzina pyta i odpowiada”. Wybitni prelegenci mają ukazać nie tylko rolę i funkcje współczesnej rodziny, zagrożenia i dysfunkcje, przed którymi stoi, ale także wskazać jej możliwości.

Celem Kongresu jest przedstawienie możliwości współczesnej rodziny z punktu widzenia różnych dyscyplin nauki, a przede wszystkim z perspektywy pedagogicznej i polityki społecznej, prowadzonej w naszym kraju – wskazuje organizator wydarzenia prof. Alina Rynio.

– Chcieliśmy wyjść naprzeciw potrzebom Ojca Świętego Franciszka w tym sensie, że jako środowisko akademickie pragniemy wyrazić nasz głos poparcia i solidarności z nauczaniem papieża Franciszka. Widzimy w Jego osobie kogoś, kto kontynuuje przesłanie Jana Pawła II, papieża Benedykta XVI i upomina się o miejsce, utracone miejsce rodziców w procesie wychowania – zwraca uwagę Alina Rynio.

Refleksję pedagogiczną pt. „O człowieku w rodzinie na kanwie teorii osoby o. profesora Mieczysława Alberta Krąpca” – przedstawiła dr habilitowany Barbara Kiereś.

– Dzisiaj wszyscy są personalistami, ale bardzo często to rozumienie personalizmu, kim człowiek jest jako osoba, dalekie jest od tego, co wypracowała nasza tradycja, tradycja kultury europejskiej, a jej wybitnym przedstawicielem jest właśnie o. prof. Krąpiec – powiedziała Barbara Kiereś.

Jak dodaje dr hab. Barbara Kiereś, dziś zdecydowanie zbyt rzadko korzysta się z myśli znakomitego filozofa, jakim był właśnie o. prof. Mieczysław Albert Krąpiec.

Do tego, aby rodzina była zdrowa i oparta na solidnych fundamentach, potrzebna jest bezinteresowność – mówiła w swoim wykładzie prof. Katarzyna Olbrycht.

– Potrzebne jest takie działanie w rodzinie do tego, żeby była ona zdrową rodziną, a jednocześnie przygotowywała do bezinteresowności. Z kolei bezinteresowność jest gotowością do działania na rzecz wartości wyższych, u podstaw której leży obrona godności drugiego człowieka – wskazała Katarzyna Olbrycht.

Prelegenci kongresu podejmują refleksję nad rodziną w kilku obszarach problemowych, m. in.: bio-medyczny, psychologiczny, społeczny, kulturowy, religijny i duchowy.

 

TV Trwam News/RIRM

 

drukuj