Wpisy

Centrum Heschela KUL upamiętniło ofiary Akcji „Reinhardt”

Podczas Akcji „Reinhardt” zginęło dwa miliony Żydów, tylko z powodu swojego pochodzenia. Musimy działać wspólnie, aby pamięć o tych wydarzeniach nie zaginęła. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do powstania Centrum Heschela. To bardzo ważna inicjatywa, symbol wzajemnego zaufania, dialogu i zrozumienia, a to jest dokładnie to, czego dziś potrzebujemy – powiedział ambasador Izraela w Polsce Yacov Livne podczas upamiętnienia ofiar niemieckiej akcji „Reinhardt” w 80. rocznicę jej rozpoczęcia. Wydarzenia w Lublinie zorganizowało Centrum Heschela KUL.

[TYLKO U NAS] Prof. C. Taracha: Chrześcijanie ze swoim kodeksem etycznym są postrzegani jako przeszkoda w procesie rekrutacji ludzi, zwłaszcza młodzieży, do grup rebeliantów oraz gangów narkotykowych

W Kolumbii ludzie wierzący są zastraszani, nękani, a nawet mordowani przez partyzantkę i grupy przestępcze związane z produkcją i handlem narkotykami. Chrześcijanie ze swoim kodeksem etycznym są postrzegani jako przeszkoda w procesie rekrutacji ludzi, zwłaszcza młodzieży, do grup rebeliantów oraz gangów narkotykowych – powiedział prof. dr hab. Cezary Taracha, wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, podczas konferencji „Problem dechrystianizacji. Prześladowania za wiarę w Unii Europejskiej i na świecie”.

Ekumenizm z uchodźcami – istota Misterium Paschalnego jest ta sama

Istota Misterium Paschalnego dla chrześcijan, łacińskich katolików, grekokatolików czy prawosławnych, jest dokładnie taka sama. Wszyscy przeżywamy doniosłość Wielkiego Piątku, ciszę Wielkiej Soboty i zwycięstwo Niedzieli Zmartwychwstania – zwraca uwagę pallotyn, teolog i ekumenista z KUL ks. dr hab. Sławomir Pawłowski. Jak podkreśla, obecność w Polsce tysięcy uchodźców z Ukrainy jest szansą na lepsze wzajemne poznanie się i budowanie trwałych więzi.

Obchody stulecia chóru KUL

W sobotę po południu w Lublinie odbędzie się uroczysty jubileusz chóru Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, który kończy 100 lat. To jeden z najstarszych i najbardziej zasłużonych ambasadorów Uniwersytetu i Lublina – powiedział historyk, muzykolog i wiceprezes zespołu dr Andrzej Gładysz.

Dobiegło końca sympozjum „Religia czy ideologia? Spór o miejsce religii w kulturze”, organizowanego przez KUL we współpracy m.in. z AKSiM

Katedra Filozofii Kultury i Podstaw Retoryki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, przy współpracy m.in. Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, zorganizowała kolejne sympozjum z cyklu: „Przyszłość Cywilizacji Zachodu”. Patronat medialny nad wydarzeniem objęła TV Trwam i .