fot. PAP/Radek Pietruszka

Karta Dużej Rodziny

Coraz więcej rodzin posiada Kartę Dużej Rodziny. Z roku na rok wzrasta też liczba partnerów programu. Posiadaczom karty przysługuje szereg zniżek. Dzisiaj z karty skorzystamy w ponad 22 tys. miejsc.

Kartę Dużej Rodziny posiada już ok. 700 tys. rodzin wielodzietnych.

– W Małopolsce jest to blisko 150 tys. rodzin, blisko 350 tys. osób – wskazuje Jacek Kowalczyk, dyrektor wydziału polityki społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Liczba użytkowników karty poszła w górę wraz z początkiem roku. Teraz Karta Dużej Rodziny nie przysługuje już tylko rodzicom, którzy wychowują co najmniej troje dzieci.

Z oferty mogą skorzystać także ci, którzy kiedykolwiek mieli troje dzieci. Nie ma już znaczenia wiek – przypomina minister rodziny Elżbieta Rafalska.

– 205 tys. rodziców w tej sytuacji skorzystało z tej oferty – podkreśla minister rodziny, pracy i polityki społecznej.

Karta była inicjatywą oddolną – wskazuje Bożena Pietras ze Związku Dużych Rodzin Trzy Plus.

– Na szczęście zauważano to, że rodziny tego potrzebują, żeby lepiej się rozwijać – akcentuje.

Z roku na rok – obok liczby użytkowników – rośnie też liczba firm i instytucji, które oferują zniżki, właśnie na Kartę Dużej Rodziny.

– Ta oferta w każdym roku może być odmienną, ale z całą pewnością będzie coraz bardziej różnorodna i coraz bardziej bogata – wskazuje min. Elżbieta Rafalska.

Obecnie kartę honoruje ponad 5 tys. podmiotów. Z oferty skorzystamy w 22 tys. miejsc.

– To jest cała baza, szeroka baza ofert zarówno w sklepach spożywczych, obuwniczych, garmażeryjnych, galanteryjnych i można by tak wymieniać – podkreśla minister rodziny, pracy i polityki społecznej.

– W samym transporcie jest to np. ponad 2 tys. stacji paliw w całej Polsce – dodaje Liliana Sicińska ze Związku Dużych Rodzin Trzy Plus we Wrocławiu.

– Jeżeli kupujemy buty na wiosnę, to w rodzinie, gdzie jest czwórka czy piątka dzieci tych butów potrzeba tyle par, żeby dla wszystkich wystarczyło – podkreśla.

Dlatego firmy zyskują lojalnych klientów. Zresztą nie tylko, bo dodatkowo mogą powiedzieć o sobie, że są przyjazne rodzinie.

– Teraz bardzo rozpoznawalna jest nasza naklejka Karty Dużej Rodziny, nasze logo – zauważa Bożena Pietras ze Związku Dużych Rodzin Trzy Plus.

Dzisiaj duże rodziny są coraz bardziej widoczne w przestrzeni publicznej. Zniżki umożliwiają wspólne wyjście z domu. To także zasługa karty.

– Ona przede wszystkim zmieniła spojrzenie społeczeństwa na duże rodziny – akcentuje Bożena Pietras.

– Bardzo ważnym elementem tej karty jest podkreślenie, że duża rodzina, trójka i więcej dzieci, to coś pozytywnego – przypomina Jacek Kowalczyk z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rodziny mogą liczyć na więcej. Związek Dużych Rodzin Trzy Plus, który od 2017 roku pozyskuje nowych partnerów, nie zamierza spocząć na laurach.

– Liczba podmiotów proponujących nam upust z roku na rok rośnie – mówi min. Elżbieta Rafalska.

Z korzyścią dla całego programu było też powstanie specjalnej aplikacji.Do tej pory do rodzin trafiło już ok. 400 tys. mobilnych Kart Dużej Rodziny.

TV Trwam News/RIRM

drukuj