Szczególna troska o rodzinę

Do wszystkich Kościołów lokalnych w świecie trafi specjalny dokument związany z przyszłorocznym Synodem Biskupów na temat rodziny. Ten zaprezentowany oficjalnie w Watykanie materiał przygotowawczy do obrad zawiera też kwestionariusz mający na celu zebranie informacji o duszpasterstwie rodzin i zachowywaniu nauczania katolickiego w kwestiach małżeństwa i obrony życia w poszczególnych państwach.

W dokumencie zatytułowanym „Wyzwania duszpasterskie związane z rodziną w kontekście ewangelizacji” zwrócono uwagę na bardzo trudną sytuację wielu rodzin. Wymienione są uderzające w rodzinę zjawiska, które do tej pory nie występowały na tak dużą skalę. Coraz częściej np. młodzi ludzie zamieszkują ze sobą bez ślubu, nie myśląc nawet o małżeństwie, promowane są związki osób tej samej płci oraz adopcja dzieci przez osoby homoseksualne. Wśród wielu nowych sytuacji wymagających troski duszpasterskiej Kościoła dokument zwraca też uwagę na małżeństwa mieszane wyznaniowo lub między religijnie, rodziny niepełne czy poligamię. Te problemy nie biorą się znikąd. Całe instytucje pracują dziś nad tym, by stworzyć kulturę braku zaangażowania i utwierdzić ludzi w założeniach, że więź małżeńska może obowiązywać jedynie przez jakiś czas. Zagrożeniem dla rodziny jest także pluralizm relatywistyczny w koncepcji małżeństwa, wpływ mediów na kulturę w jej rozumieniu małżeństwa i życia rodzinnego, czy nowe interpretacje praw człowieka.

Watykański dokument przypomina też katolicką naukę na temat rodziny i małżeństwa. Na końcu natomiast załączony jest kwestionariusz, który ma być skierowany przez poszczególne Episkopaty do dekanatów i parafii, by uzyskać konkretne i realne dane dotyczące tematyki synodalnej związanej z małżeństwem i rodziną. Pytania tam zawarte są bardzo różnorodne i dotyczą takich kwestii, jak duszpasterstwo rodzin, także tych będących w kryzysie, otwartość na życie, problem związków osób tej samej płci czy adopcja dzieci przez układy homoseksualne.

Krajowy duszpasterz rodzin ks. Przemysław Drąg w rozmowie z „Naszym Dziennikiem” podkreśla, że taka praktyka nie jest niczym nowym w Kościele. – W ten sposób zbierane są informacje na temat kondycji wiernych, na temat tego, czy żyją w zgodzie z depozytem wiary – mówi. Zaznacza, że nie można takiej ankiety traktować w żaden sposób jako referendum w sprawie nauczania moralnego Kościoła, bo takiej praktyki w nim nie ma. – Kościół ma swój depozyt wiary, który zostawił mu Pan Jezus. On jest niezmienny. Na pewno nie będzie więc wprowadzał zmian w dziedzinie moralności. Jeśli Ojciec Święty zorientuje się, że kondycja katolików w jakiejś dziedzinie jest zła, na pewno położy nacisk na to, by ją poprawić – zaznacza kapłan.

Jak mówi ks. Przemysław Drąg, dokument przygotowany przez Sekretariat Generalny Synodu trafi teraz do biskupów i to oni zdecydują, w jaki sposób zbiorą informacje. Zapewne zaangażują w to zarówno kapłanów, jak i świeckich. – Nie ma wątpliwości, że inaczej w tych danych wyglądał będzie obraz wiernych w Polsce, a inaczej choćby w Holandii. Ale właśnie o to chodzi, żeby zobaczyć kondycję Kościoła w różnych miejscach i odpowiednio rozplanować pracę na kolejne lata – podkreśla ks. Drąg.

Odpowiedzi biskupów związane z kwestionariuszem mają dotrzeć do Sekretariatu Generalnego Synodu Biskupów do końca stycznia 2014 roku. W lutym będą omówione w czasie posiedzenia Rady Sekretariatu i na ich podstawie wypracowane zostanie Instrumentum laboris, dokument roboczy obrad synodalnych. Ojciec Święty Franciszek postanowił, że praca Synodu Biskupów odbywać się będzie w dwóch etapach. W pierwszym odbędzie się Nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne, które ma służyć rozpoznaniu aktualnego stanu rzeczy oraz zebraniu świadectw i propozycji biskupów. Drugi to Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne w 2015 r., które będzie miało na celu sformułowanie roboczych wytycznych dla duszpasterstw rodzin.

Małgorzata Pabis

drukuj