VII Międzynarodowa Konferencja „Instytucje broniące życia”

4 kwietnia w Lublinie odbędzie się VII Międzynarodowa Konferencja im. ks. prof. Tadeusza Stycznia pt. „Instytucje broniące życia”. Spotkanie organizuje Katolicki Uniwersytet Lubelski.

Konferencja rozpocznie się o godz. 10.00. Inauguracyjny wykład pt. ”Wartość życia i potrzeba jego obrony” wygłosi prof. dr hab. Urszula Dudziak z KUL.

Prof. Urszula Dudziak w audycji „ Aktualności Dnia” na antenie Radia Maryja  zwróciła uwagę na zasługi śp. ks. prof. Tadeusza Stycznia w obronie życia ludzkiego.

 – Wszyscy dobrze znają tę postać, następcę ks. prof. kard. Karola Wojtyły na stanowisku kierownika katedry etyki w Lublinie, człowieka, który całym życiem był oddany sprawom życia, sprawom pro- life. Temu z wielką mocą i całym sercem służył, współpracując najpierw z Karolem Wojtyłą, potem Janem Pawłem II. To on organizował tego typu konferencje na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim – powiedziała prof. Urszula Dudziak.

W pierwszej części sympozjum swoje prelekcje przedstawią również: ks. prof. dr hab. Ryszard Sztychmiler z UWM w Olsztynie, ks. dr Krzysztof Smykowski z KUL oraz ks. Arcybiskup Abel z prawosławnej diecezji lubelsko-chełmskiej.

O godz. 12.00 uczestnicy odmówią modlitwę Anioł Pański. Następnie odbędzie się sesja plakatowa. Polega ona na dyskusji przy rozwieszonych plakatach naukowych. Zainteresowani podchodzą wówczas do danego plakatu i rozmawiają na temat jego treści z jego autorem. W tej części swoje prace przedstawią wykładowcy m.in. z Kanady, Włoch, Białorusi, Ukrainy czy Słowacji.

Prof. Urszula Dudziak wyraziła radość z powodu faktu, iż w wielu miejscach na świecie ludzie bronią wartości ludzkiego życia.

– Chcemy się ucieszyć, że w każdym zakątku świata są ludzie, dla których prawo życia jest prawem świętym i życie człowieka od poczęcia aż do naturalnej śmierci jest godne ochrony, godne poszanowania, godne jak największego umiłowania – mówi prof. Urszula Dudziak.

Kolejnym punktem konferencji będą wystąpienia m.in. dr. inż. Antoniego Zięby oraz prof. ndzw. dr hab. Mariusza Jędrzejko. Spotkanie zakończy się o godzinie 14.10.

ROZMOWA Z PROF. URSZULĄ DUDZIAK

PROGRAM KONFERENCJI

naszdziennik.pl/RIRM

drukuj